flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Welcome to bank-holidays.com, Feel the world's pulse! Day and night, our journalists are monitoring the world's press and the financial centers to bring you the most accurate information. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

2016: Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2016: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
Dzień Dziecka Universalu*niedziela 20 listopada, 2016
view more
Œwiatowy Dzień AIDS*czwartek 1 grudnia, 2016
view more
Dzień Praw Człowieka*sobota 10 grudnia, 2016
view more
December Solsticeśroda 21 grudnia, 2016
view more

Dzień Dziecka Universalu -
wtorek 20 listopada, 2018

: Http://www.un.org/depts/dhl/children_day/index.html


Œwiatowy Dzień AIDS -
piątek 1 grudnia, 2017

: Www.worldaidsday.org/


Dzień Praw Człowieka -
niedziela 10 grudnia, 2017

: Data została wybrana do przyjęcia zaszczyt i przepowiadania, w dniu 10 grudnia 1948 r., w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.


December Solstice -
czwartek 21 grudnia, 2017

: