flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2016: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
arodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu*środa 27 stycznia, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Raka*czwartek 4 lutego, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych*sobota 6 lutego, 2016
view more
Dzień Radio Œwiat*sobota 13 lutego, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej*sobota 20 lutego, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego*niedziela 21 lutego, 2016
view more

Arodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu -
sobota 27 stycznia, 2018

: Http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2012/calendar2012.html


Œwiatowy Dzień Raka -
niedziela 4 lutego, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html


Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych -
wtorek 6 lutego, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html


Dzień Radio Œwiat -
wtorek 13 lutego, 2018

: Http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/


Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej -
wtorek 20 lutego, 2018

: Http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego -
środa 21 lutego, 2018

: Http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/