flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Almost everyday, a public holiday is added or modified somewhere in the world. 60% of these modifications are announced within the previous 48 hours. With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2020: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
Międzynarodowy Dzień Kobiet*niedziela 8 marca, 2020
view more
Journée Internationale de la Francophonie*piątek 20 marca, 2020
view more
March Equinoxpiątek 20 marca, 2020
view more
Dzień Praw Człowieka*sobota 21 marca, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš*sobota 21 marca, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Poezji*sobota 21 marca, 2020
view more
Œwiat dół Syndrome Day*sobota 21 marca, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Wody*niedziela 22 marca, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Meteorologii*poniedziałek 23 marca, 2020
view more
Dzień GruŸlicy Œwiat*wtorek 24 marca, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar*wtorek 24 marca, 2020
view more
World TB Day*wtorek 24 marca, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie*środa 25 marca, 2020
view more

Międzynarodowy Dzień Kobiet -
niedziela 8 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/womensday/


Journée Internationale de la Francophonie -
środa 20 marca, 2019

: Http://www.francophonie.org/


March Equinox -
środa 20 marca, 2019

:


Dzień Praw Człowieka -
czwartek 21 marca, 2019

: For business, try to avoid: Easter, July, mid-December to mid-January


Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/


Œwiatowy Dzień Poezji -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/poetryday/


Œwiat dół Syndrome Day -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/


Œwiatowy Dzień Wody -
piątek 22 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/waterday/


Œwiatowy Dzień Meteorologii -
sobota 23 marca, 2019

: Http://www.wmo.int/worldmetday/


Dzień GruŸlicy Œwiat -
niedziela 24 marca, 2019

: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/


Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar -
niedziela 24 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/


World TB Day -
niedziela 24 marca, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie -
poniedziałek 25 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/