Finlandia, Tajlandia, Wyspy Alandzkie, dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
Premiera! Nasza nowa strona www.school-holidays.net wyœwietla zaktualizowane daty wakacji w 550 regionach œwiata
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Youtube
Święta i uroczystości na świecie

Prawos≥awie : Święta i uroczystości religijne

Prawos≥awie : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 3 miesięcy


Nazwa Data typu
Wigilia Prawosławna**piątek 6 stycznia, 2023Prawos≥awie 
Epifania**piątek 6 stycznia, 2023Prawos≥awie 
armeńskie Œwięto Bożego Narodzenia**piątek 6 stycznia, 2023Prawos≥awie 
opcjonalne wakacje**piątek 6 stycznia, 2023Prawos≥awie 
Boże Narodzenie Prawosławne**sobota 7 stycznia, 2023Prawos≥awie 
Œwięto Narodowesobota 7 stycznia, 2023Prawos≥awie 
Boże Narodzenie Prawosławnesobota 7 stycznia, 2023Prawos≥awie 
Dzień po Bożym Narodzeniu Prawosławnymniedziela 8 stycznia, 2023Prawos≥awie 
Epifania Prawosławna*czwartek 19 stycznia, 2023Prawos≥awie 
Epifania Prawosławna*czwartek 19 stycznia, 2023Prawos≥awie 
Saint Clement z Ohrid**piątek 8 grudnia, 2023Prawos≥awie 
Boże Narodzenie*poniedziałek 25 grudnia, 2023Prawos≥awie 
Wielbišc Matki Bożej*wtorek 26 grudnia, 2023Prawos≥awie 

Wigilia Prawosławna -
czwartek 6 stycznia, 2022

Prawos≥awie : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Epifania -
czwartek 6 stycznia, 2022

Prawos≥awie : The term comes from ancient Greek and means appearance . Cele ated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Armeńskie Œwięto Bożego Narodzenia -
czwartek 6 stycznia, 2022

Prawos≥awie : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Opcjonalne wakacje -
czwartek 6 stycznia, 2022

Prawos≥awie : Armenian Christmas Armenian community only not a paid holiday


Boże Narodzenie Prawosławne -
piątek 7 stycznia, 2022

Prawos≥awie : The difference in Christmas celebrations stretches back to 1582, when Pope Gregory XIII ruled the Catholic Church should follow a new calendar – called the Gregorian calendar, more in sync with the sun than the Julian calendar. The Julian calendar was established by Julius Caesar in 46 B.C. Because it was the pope who ruled on it, many churches not in sync with the Vatican ignored it, Protestants and Eastern Orthodox among them. Protestants accepted the new calendar in the early 1700s. In 1922, the patriarch of Constantinople decided to follow the new Gregorian calendar in observance of Christmas, but not for Easter. His lead was followed by many other Orthodox churches. The only Orthodox churches that observe the Jan. 7 date are the Russian Orthodox Church, the Ukrainian churches, the Serbs and the Mt. Athos monks in Greece, work on weekends and non-working holidays is not overtime work.


Œwięto Narodowe -
piątek 7 stycznia, 2022

Prawos≥awie :


Boże Narodzenie Prawosławne -
piątek 7 stycznia, 2022

Prawos≥awie :


Dzień po Bożym Narodzeniu Prawosławnym -
sobota 8 stycznia, 2022

Prawos≥awie :


Epifania Prawosławna -
środa 19 stycznia, 2022

Prawos≥awie : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.


Epifania Prawosławna -
środa 19 stycznia, 2022

Prawos≥awie : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.


Saint Clement z Ohrid -
środa 8 grudnia, 2021

Prawos≥awie : (ok. 840-916), był œredniowieczny bułgarski uczony i pisarz, pierwszy bułgarski arcybiskup. Dowodów na temat swojego życia zanim jego powrocie z Wielkiej Morawy do Bułgarii jest uboga, ale zgodnie z jego hagiografia przez Theophylact Bułgarii, Klemens urodził się w południowo-zachodnich regionach Bułgarii w œredniowieczu, w regionie Kutmichevitsa (dziœ Macedonia). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Boże Narodzenie -
sobota 25 grudnia, 2021

Prawos≥awie : Also celebrated by catholics in Romania.


Wielbišc Matki Bożej -
niedziela 26 grudnia, 2021

Prawos≥awie : 'Synaxis Hyperagias Theotokou Marias'