Mali, dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
Premiera! Nasza nowa strona www.school-holidays.net wyœwietla zaktualizowane daty wakacji w 550 regionach œwiata
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
1970 - 2070: bank-holidays.com brings together a century's data (either archived or projected). With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Youtube
Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm : Święta i uroczystości religijne

Katolicyzm : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 3 miesięcy


Nazwa Data typu
Regionalne œwięto**środa 6 września, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**piątek 8 września, 2023Katolicyzm 
Matka Boska od Zwycięstwa (tylko w Melilli)piątek 8 września, 2023Katolicyzm 
Virgen de la Saludpiątek 8 września, 2023Katolicyzm 
Romería de la Virgen de la Fuensanta (tylko w Murcji)środa 13 września, 2023Katolicyzm 
Nuestra Seńora de la Bien Aparecida*piątek 15 września, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**czwartek 21 września, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**sobota 23 września, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**poniedziałek 2 października, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**czwartek 5 października, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**sobota 7 października, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**niedziela 15 października, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**wtorek 24 października, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**niedziela 29 października, 2023Katolicyzm 
Wszystkich Świętych**środa 1 listopada, 2023Katolicyzm 
Wszystkich Œwiętych**środa 1 listopada, 2023Katolicyzm 
Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**środa 1 listopada, 2023Katolicyzm 
Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłychśroda 1 listopada, 2023Katolicyzm 
Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe)**środa 1 listopada, 2023Katolicyzm 
Dzień Zaduszny (kliknij)*czwartek 2 listopada, 2023Katolicyzm 
Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie)*czwartek 9 listopada, 2023Katolicyzm 
Regionalne œwięto**sobota 11 listopada, 2023Katolicyzm 
St Ansanus**piątek 1 grudnia, 2023Katolicyzm 
Dzień Św. Ambrozego (tylko w Milano)czwartek 7 grudnia, 2023Katolicyzm 
Niepokalane Poczęcie**piątek 8 grudnia, 2023Katolicyzm 
Matka Boża cudów*piątek 8 grudnia, 2023Katolicyzm 
Saint Thomasczwartek 21 grudnia, 2023Katolicyzm 
Wigilianiedziela 24 grudnia, 2023Katolicyzm 
Boże Narodzenieponiedziałek 25 grudnia, 2023Katolicyzm 
Sveti Stijepanwtorek 26 grudnia, 2023Katolicyzm 
opcjonalne wakacje**wtorek 26 grudnia, 2023Katolicyzm 

Regionalne œwięto -
poniedziałek 6 września, 2021

Katolicyzm : St Antolin Palencia only


Regionalne œwięto -
czwartek 8 września, 2022

Katolicyzm : Virgen of Fuensanta in Cordoba only


Matka Boska od Zwycięstwa (tylko w Melilli) -
środa 8 września, 2021

Katolicyzm :


Virgen de la Salud -
środa 8 września, 2021

Katolicyzm :


Romería de la Virgen de la Fuensanta (tylko w Murcji) -
poniedziałek 13 września, 2021

Katolicyzm :


Nuestra Seńora de la Bien Aparecida -
czwartek 15 września, 2022

Katolicyzm : Patron Saint of Cantabria


Regionalne œwięto -
środa 21 września, 2022

Katolicyzm : St Matthew, Apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors Logrońo only


Regionalne œwięto -
czwartek 23 września, 2021

Katolicyzm : Santa Tecla - St Constant Celebration in Tarragona only


Regionalne œwięto -
sobota 2 października, 2021

Katolicyzm : St Saturninus in Soria only


Regionalne œwięto -
wtorek 5 października, 2021

Katolicyzm : St Froilán in León only


Regionalne œwięto -
czwartek 7 października, 2021

Katolicyzm : Virgin of Rosary in Cadix only


Regionalne œwięto -
piątek 15 października, 2021

Katolicyzm : St Teresa in Ávila only


Regionalne œwięto -
niedziela 24 października, 2021

Katolicyzm : St Raphael in Córdoba only


Regionalne œwięto -
piątek 29 października, 2021

Katolicyzm : San Narciso Girona only


Wszystkich Świętych -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm : Wiekszoœć sklepów jest pozamykana Dzień teraz honoruje wszystkich świętych Kościoła, nawet tych, którzy nie wiadomo po imieniu. Pierwszy Dzień Wszystkich Świętych wystąpił w dniu 13 maja 609 (C.E.), kiedy Bonifacy IV przyjął Panteon w darze od cesarza Fokasa. Bonifacy zadedykował ją jako kościół Santa Maria Rotonda na cześć Najświętszej Dziewicy i wszystkich męczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), festiwal został poszerzony o wszystkie świętych i kaplicę w St. Kościół Piotra został odpowiednio dedykowany. Papież Grzegorz IV oficjalnie wyznaczony dzień w 837-ta (World Book Encyclopedia)


Wszystkich Œwiętych -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm : Œwięto wszystkich koœcielnych œwiętych, nawet tych nieznanych z imienia Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r. (World Book Encyclopedia)


Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm :


Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe) -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm : All Saints Day observed by the Catholic community only


Dzień Zaduszny (kliknij) -
wtorek 2 listopada, 2021

Katolicyzm : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin América. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.


Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie) -
wtorek 9 listopada, 2021

Katolicyzm : City of Madrid only


Regionalne œwięto -
czwartek 11 listopada, 2021

Katolicyzm : St Martin in Ourense only


St Ansanus -
środa 1 grudnia, 2021

Katolicyzm : Ego legenda stwierdza, że urodził się z rodu rzymskiego w III wieku. Podczas gdy wcišż dziecko Ansanus potajemnie został ochrzczony przez jego pielęgniarka Maxima (czczona jako St. Maxima Rzymu) i potajemnie został wychowany jako chrzeœcijanin. Ansanus otwarcie oœwiadczył jego wiary chrzeœcijańskiej podczas przeœladowań Dioklecjana, kiedy miał dziewiętnaœcie lat życia. Zgodnie z tradycjš St. Ansanus głosił Ewangelię w Bagnoregio (wtedy Bagnorea) i koœcioła Santa Maria delle Carceri poza bramy Alban mówiono, że zostały zbudowane powyżej z więzienia, w którym był on ograniczony. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Św. Ambrozego (tylko w Milano) -
wtorek 7 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Niepokalane Poczęcie -
środa 8 grudnia, 2021

Katolicyzm : Dogma that Mary was from the first moment of conception, totally free from the stain of original sin. Dogma according to which Mary, in the first instance of her conception, was preserved exempt from all stain of original sin.


Matka Boża cudów -
środa 8 grudnia, 2021

Katolicyzm : the Virgin of Caacupé is a statuette housed in the cathedral of this town. It was carved in the 16th century by a devout convert and was miraculously saved from a great flood, and numerous miracles are linked to it. An enormous basilica stands in the centre of the town, and here 300,000 of the faithful come yearly ofr a pilgrimage


Saint Thomas -
wtorek 21 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Wigilia -
piątek 24 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Boże Narodzenie -
sobota 25 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Sveti Stijepan -
niedziela 26 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Opcjonalne wakacje -
niedziela 26 grudnia, 2021

Katolicyzm : Boxing Day Christian community only