Premiera! Nasza nowa strona www.school-holidays.net wyœwietla zaktualizowane daty wakacji w 550 regionach œwiata
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
1970 - 2070: bank-holidays.com brings together a century's data (either archived or projected). With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Youtube
Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm lub Protestantyzm : Święta i uroczystości religijne

Katolicyzm lub Protestantyzm : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 3 miesięcy


Nazwa Data typu
Regionalne œwięto**czwartek 3 czerwca, 2021Katolicyzm lub Protestantyzm 
opcjonalne wakacje*czwartek 3 czerwca, 2021Katolicyzm lub Protestantyzm 
Jan Chrzciciel (tylko w Florencji, Turynie i Genowie)*czwartek 24 czerwca, 2021Katolicyzm lub Protestantyzm 
Wniebowzięcie*poniedziałek 16 sierpnia, 2021Katolicyzm lub Protestantyzm 
Regionalne œwięto**piątek 24 września, 2021Katolicyzm lub Protestantyzm 
Regionalne œwięto**środa 29 września, 2021Katolicyzm lub Protestantyzm 

Regionalne œwięto -
czwartek 3 czerwca, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Corpus Christi only in Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhine- Land Palatinate, Saarland , Saxony, Thuringia


Opcjonalne wakacje -
czwartek 3 czerwca, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Corpus Christi


Jan Chrzciciel (tylko w Florencji, Turynie i Genowie) -
czwartek 24 czerwca, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Jan Chrzciciel prawdopodobnie był zwolennikiem szkoły esseńczyków, jednak nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy był jej członkiem, a jego nauczanie w niektórych aspektach jest sprzeczne z esseńskimi doktrynami. Przez wielu swoich słuchaczy uznawany był za Mesjasza. O jego działalności misyjnej i kaznodziejskiej wspominają Ewangelie i żydowski historyk Józef Flawiusz. Flawiusz pisze o Janie Chrzcicielu w Dawnych dziejach Izraela (znane też pod tytułem Starożytności żydowskie), że Jan nie chrzcił dla oczyszczenia z grzechu, lecz dla oczyszczenia ciała. Przez chrześcijan jest uznawany za ostatniego biblijnego proroka przed nadejściem Chrystusa. Mandejczycy uznają go za największego z proroków. Muzułmanie uznają go za jednego z proroków, poprzednika Jezusa i Mahometa.


Wniebowzięcie -
poniedziałek 16 sierpnia, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.


Regionalne œwięto -
piątek 24 września, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Virgin of the Mercedes in León only


Regionalne œwięto -
środa 29 września, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : St Michael - Christian celebration of angels as companions who help fight off the power of evil and who are present at the hour of death. in Lleida only