Premiera! Nasza nowa strona www.school-holidays.net wyœwietla zaktualizowane daty wakacji w 550 regionach œwiata
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Youtube
Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm : Święta i uroczystości religijne

Katolicyzm : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 3 miesięcy


Nazwa Data typu
Epifania**poniedziałek 6 stycznia, 2020Katolicyzm 
San Ilario (tylko Parma)poniedziałek 13 stycznia, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**piątek 17 stycznia, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**poniedziałek 20 stycznia, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**środa 22 stycznia, 2020Katolicyzm 
Dzień œwięty Dewotki**poniedziałek 27 stycznia, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**środa 29 stycznia, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**piątek 2 października, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**poniedziałek 5 października, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**środa 7 października, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**czwartek 15 października, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**sobota 24 października, 2020Katolicyzm 
Wszystkich Świętych**niedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
Wszystkich Œwiętych**niedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**niedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłychniedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe)**niedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
Dzień Zaduszny (kliknij)*poniedziałek 2 listopada, 2020Katolicyzm 
Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie)*poniedziałek 9 listopada, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**środa 11 listopada, 2020Katolicyzm 
St Ansanus**wtorek 1 grudnia, 2020Katolicyzm 
Dzień Św. Ambrozego (tylko w Milano)poniedziałek 7 grudnia, 2020Katolicyzm 
Niepokalane Poczęcie**wtorek 8 grudnia, 2020Katolicyzm 
Regionalne œwięto**wtorek 8 grudnia, 2020Katolicyzm 
Matka Boża cudów*wtorek 8 grudnia, 2020Katolicyzm 
Saint Thomasponiedziałek 21 grudnia, 2020Katolicyzm 
Wigiliaczwartek 24 grudnia, 2020Katolicyzm 
Boże Narodzeniepiątek 25 grudnia, 2020Katolicyzm 
Sveti Stijepansobota 26 grudnia, 2020Katolicyzm 
opcjonalne wakacje**sobota 26 grudnia, 2020Katolicyzm 

Epifania -
czwartek 6 stycznia, 2022

Katolicyzm : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


San Ilario (tylko Parma) -
czwartek 13 stycznia, 2022

Katolicyzm :


Regionalne œwięto -
poniedziałek 17 stycznia, 2022

Katolicyzm : Feast of St. Anthony of Abad. Animal-blessing tradition that originated in Italy. St. Anthony of Abad (251-356) was also known as St. Anthony of the Desert or St. Anthony of Egypt. When animals are sprinkled and sanctified, they receive additional protection from St Anthony. in Pina, Ariani, Arta, Colonia de Sant Pere, Buger, Capdepera, Consell, S'Horta, Manacor, Porto Cristo, Maria de la Salut, Muro, Petra, Sa pobla, Son Carrioj, Can Picafori, Calonge, Cala d'Or, Llombards, Portopetro, Biniamar, Salines, Sant Jordi, Sineu, Servera, Vilafranca, Alaior, Ciutadella, Castell, Fornelis, Migjorn, Ferreries, Mao, Portmany, Santa Agnes, Sant Mateu


Regionalne œwięto -
czwartek 20 stycznia, 2022

Katolicyzm : St Sebastian, patron saint of archers, soldiers, and athletes. He was a captain of the guard in Rome, but when his religion was discovered by Emperor Diocletian, he was sentenced to be shot with arrows. He was left for dead, but survived the attack, and instead of fleeing the city, he confronted the emperor, who then had him clubbed to death in Palma only


Regionalne œwięto -
sobota 22 stycznia, 2022

Katolicyzm : St Vincent - Patron saint of winegrowers in Huesca only


Dzień œwięty Dewotki -
czwartek 27 stycznia, 2022

Katolicyzm : Information: According to legend Devota (Dévote in French), a young Christian girl, native of Corsica, would have been martyred by the prefect Barbarus under the Diocletian and Maximian Emperors on a date that one could place in 303 or 304. Her body was stolen by night by Christian believers, put into a boat, transported to Monaco and buried in the chapel of a small valley called des Gaumates , near the port, on 27 January of the same year. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Regionalne œwięto -
sobota 29 stycznia, 2022

Katolicyzm : St Valery Saragossa only


Regionalne œwięto -
niedziela 2 października, 2022

Katolicyzm : St Saturninus in Soria only


Regionalne œwięto -
środa 5 października, 2022

Katolicyzm : St Froilán in León only


Regionalne œwięto -
piątek 7 października, 2022

Katolicyzm : Virgin of Rosary in Cadix only


Regionalne œwięto -
sobota 15 października, 2022

Katolicyzm : St Teresa in Ávila only


Regionalne œwięto -
niedziela 24 października, 2021

Katolicyzm : St Raphael in Córdoba only


Wszystkich Świętych -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm : Wiekszoœć sklepów jest pozamykana Dzień teraz honoruje wszystkich świętych Kościoła, nawet tych, którzy nie wiadomo po imieniu. Pierwszy Dzień Wszystkich Świętych wystąpił w dniu 13 maja 609 (C.E.), kiedy Bonifacy IV przyjął Panteon w darze od cesarza Fokasa. Bonifacy zadedykował ją jako kościół Santa Maria Rotonda na cześć Najświętszej Dziewicy i wszystkich męczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), festiwal został poszerzony o wszystkie świętych i kaplicę w St. Kościół Piotra został odpowiednio dedykowany. Papież Grzegorz IV oficjalnie wyznaczony dzień w 837-ta (World Book Encyclopedia)


Wszystkich Œwiętych -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm : Œwięto wszystkich koœcielnych œwiętych, nawet tych nieznanych z imienia Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r. (World Book Encyclopedia)


Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm :


Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe) -
poniedziałek 1 listopada, 2021

Katolicyzm : All Saints Day observed by the Catholic community only


Dzień Zaduszny (kliknij) -
wtorek 2 listopada, 2021

Katolicyzm : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin América. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.


Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie) -
wtorek 9 listopada, 2021

Katolicyzm : City of Madrid only


Regionalne œwięto -
czwartek 11 listopada, 2021

Katolicyzm : St Martin in Ourense only


St Ansanus -
środa 1 grudnia, 2021

Katolicyzm : Ego legenda stwierdza, że urodził się z rodu rzymskiego w III wieku. Podczas gdy wcišż dziecko Ansanus potajemnie został ochrzczony przez jego pielęgniarka Maxima (czczona jako St. Maxima Rzymu) i potajemnie został wychowany jako chrzeœcijanin. Ansanus otwarcie oœwiadczył jego wiary chrzeœcijańskiej podczas przeœladowań Dioklecjana, kiedy miał dziewiętnaœcie lat życia. Zgodnie z tradycjš St. Ansanus głosił Ewangelię w Bagnoregio (wtedy Bagnorea) i koœcioła Santa Maria delle Carceri poza bramy Alban mówiono, że zostały zbudowane powyżej z więzienia, w którym był on ograniczony. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Św. Ambrozego (tylko w Milano) -
wtorek 7 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Niepokalane Poczęcie -
środa 8 grudnia, 2021

Katolicyzm : Dogma that Mary was from the first moment of conception, totally free from the stain of original sin. Dogma according to which Mary, in the first instance of her conception, was preserved exempt from all stain of original sin.


Regionalne œwięto -
środa 8 grudnia, 2021

Katolicyzm : Nossa Senhora da Imaculada Conceiçăo (Niepokalanego Poczęcia Najœwiętszej Marii Panny) Alegrete, Arroio Grande, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Osório, Passo Fundo, Santa Maria, Santiago, Săo Jerônimo, Săo Leopoldo, Sapucaia do Sul.


Matka Boża cudów -
środa 8 grudnia, 2021

Katolicyzm : the Virgin of Caacupé is a statuette housed in the cathedral of this town. It was carved in the 16th century by a devout convert and was miraculously saved from a great flood, and numerous miracles are linked to it. An enormous basilica stands in the centre of the town, and here 300,000 of the faithful come yearly ofr a pilgrimage


Saint Thomas -
wtorek 21 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Wigilia -
piątek 24 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Boże Narodzenie -
sobota 25 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Sveti Stijepan -
niedziela 26 grudnia, 2021

Katolicyzm :


Opcjonalne wakacje -
niedziela 26 grudnia, 2021

Katolicyzm : Boxing Day Christian community only