Premiera! Nasza nowa strona www.school-holidays.net wyœwietla zaktualizowane daty wakacji w 550 regionach œwiata
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Bank-holidays.com, Feel the world's pulse ! With our corporate service, you get all the news that's fit to print! Data are double checked and formatted according to your needs. Official announcements are passed on to you straight away. A global site for local information
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Youtube
Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm lub Protestantyzm : Święta i uroczystości religijne

Katolicyzm lub Protestantyzm : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 3 miesięcy


Nazwa Data typu
Saint Florian*poniedziałek 4 maja, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Św. Georga (kliknij)**środa 6 maja, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Wniebowstšpienie*środa 13 maja, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Wigilia Zesłania Ducha Œwiętegopiątek 22 maja, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Zielone Œwištki**sobota 23 maja, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Dzień Zesłania Ducha Świętego**sobota 23 maja, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Œwiętego*niedziela 24 maja, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Pielgrzymka do Saintes Maries de la Mer (Francja) (kliknij)*niedziela 24 maja, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Regionalne œwięto**środa 3 czerwca, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
opcjonalne wakacje*środa 3 czerwca, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Jan Chrzciciel (tylko w Florencji, Turynie i Genowie)*środa 24 czerwca, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 
Wniebowzięcie*niedziela 16 sierpnia, 2020Katolicyzm lub Protestantyzm 

Saint Florian -
środa 4 maja, 2022

Katolicyzm lub Protestantyzm : Christian saint, and the patron saint of Linz


Św. Georga (kliknij) -
piątek 6 maja, 2022

Katolicyzm lub Protestantyzm : Not observed by Muslim communities Not observed by Muslim communities


Wniebowstšpienie -
czwartek 13 maja, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.


Wigilia Zesłania Ducha Œwiętego -
sobota 22 maja, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm :


Zielone Œwištki -
niedziela 23 maja, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Not a paid holiday


Dzień Zesłania Ducha Świętego -
niedziela 23 maja, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : paid holiday


Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Œwiętego -
poniedziałek 24 maja, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.


Pielgrzymka do Saintes Maries de la Mer (Francja) (kliknij) -
poniedziałek 24 maja, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Also takes place in Orcival, near Clermont-Ferrand


Regionalne œwięto -
czwartek 3 czerwca, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Corpus Christi only in Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhine- Land Palatinate, Saarland , Saxony, Thuringia


Opcjonalne wakacje -
czwartek 3 czerwca, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Corpus Christi


Jan Chrzciciel (tylko w Florencji, Turynie i Genowie) -
czwartek 24 czerwca, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : Jan Chrzciciel prawdopodobnie był zwolennikiem szkoły esseńczyków, jednak nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy był jej członkiem, a jego nauczanie w niektórych aspektach jest sprzeczne z esseńskimi doktrynami. Przez wielu swoich słuchaczy uznawany był za Mesjasza. O jego działalności misyjnej i kaznodziejskiej wspominają Ewangelie i żydowski historyk Józef Flawiusz. Flawiusz pisze o Janie Chrzcicielu w Dawnych dziejach Izraela (znane też pod tytułem Starożytności żydowskie), że Jan nie chrzcił dla oczyszczenia z grzechu, lecz dla oczyszczenia ciała. Przez chrześcijan jest uznawany za ostatniego biblijnego proroka przed nadejściem Chrystusa. Mandejczycy uznają go za największego z proroków. Muzułmanie uznają go za jednego z proroków, poprzednika Jezusa i Mahometa.


Wniebowzięcie -
poniedziałek 16 sierpnia, 2021

Katolicyzm lub Protestantyzm : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.