Bank-holidays.com, Feel the world's pulse ! With our corporate service, you get all the news that's fit to print! Data are double checked and formatted according to your needs. Official announcements are passed on to you straight away. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

kalendarz świąt państwowych i dni wolnych od pracy, wakacje szkolne, dni, w których banki są zamknięte Friday, maja 20, 44

Kraj Nazwa Data typu więcej
Timor-Leste (Democratic Republic of)Dzień Niepodległoœci*piątek 20 maja, 44Święto Narodowe 
view more
KamerunŚwięto Narodowe*piątek 20 maja, 44Święto Narodowe 
view more
Sahara ZachodniaŒwięto Wyzwolenia**piątek 20 maja, 44Swieckich urlop 
view more

Strona główna

Timor-Leste (Democratic Republic of) : Dzień Niepodległoœci -
sobota 20 maja, 2017

Swieckich urlop : Państwo na wyspie Timor w Archipelagu Malajskim, na północ od Australii. Od zachodu graniczy z Indonezjš. Do 1975 roku kolonia portugalska pod nazwš Timor Portugalski. W 1976 został anektowany przez Indonezję która okupowała jego terytorium do 1999[3]. Od 1999 do 2002 pod administracjš Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pełnš niepodległoœć uzyskał 20 maja 2002 r. stajšc się jednoczeœnie pierwszym suwerennym państwem powstałym w XXI w[4]. [Wikipedia]


Kamerun : Święto Narodowe -
sobota 20 maja, 2017

Swieckich urlop : Constitution ratified in 1972


Strona główna

Sahara Zachodnia : Œwięto Wyzwolenia -
sobota 20 maja, 2017

Swieckich urlop : according to Polisario sources