flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Welcome to bank-holidays.com, Feel the world's pulse! Day and night, our journalists are monitoring the world's press and the financial centers to bring you the most accurate information. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Instytucje finansowe : Święta i uroczystości religijne

Instytucje finansowe : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 2 miesięcy


Nazwa Data typu więcej
Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłychpiątek 1 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Wszystkich œwiętych wakacjepiątek 1 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Rewolucjipiątek 1 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodowepiątek 1 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Wszystkich Świętychpiątek 1 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Pamięci (Memorial Day)piątek 1 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Zmarłychsobota 2 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Zadusznysobota 2 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowychsobota 2 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Przyjazd Pierwszych Robotnikówsobota 2 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Celebracja i protestanckich Koœciołów Ewangelickichsobota 2 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
giełda jest zamkniętasobota 2 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Wyzwolenia spod Władzy Kolumbijskiejponiedziałek 4 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Jednościwtorek 5 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)wtorek 5 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
giełda jest zamkniętawtorek 5 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
giełda jest zamkniętaśroda 6 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Rocznica Zielonego Marszuśroda 6 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Deepavaliśroda 6 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Rocznica Rewolucji Październikowejczwartek 7 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Deepavaliczwartek 7 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Deepavaliczwartek 7 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Great emperor Chinggis Khan's daypiątek 8 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Męczeństwo Imam Rezapiątek 8 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Deepavalipiątek 8 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Deepavalipiątek 8 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcisobota 9 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Flagisobota 9 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Weteranówponiedziałek 11 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Pamięciponiedziałek 11 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Pamięciwtorek 12 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Pamięci (Memorial Day)wtorek 12 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Weteranówwtorek 12 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Pamięciwtorek 12 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Niepodległość Kartagenywtorek 12 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Święto Wyzwoleniawtorek 12 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcipiątek 15 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Republikipiątek 15 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Pokojupiątek 15 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Walki o Wolnoœci Demokracjęniedziela 17 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Odrodzenia Narodowego dnianiedziela 17 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciponiedziałek 18 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Święto Narodowe**poniedziałek 18 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Rewolucjiwtorek 19 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie)wtorek 19 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień suwerennoœci Narodowejwtorek 19 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodowewtorek 19 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie)środa 20 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Zumbi dos Palmares - Black Consciousness Dayśroda 20 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie)*środa 20 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Pokojuczwartek 21 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Chrztu Proroka (Maouloud)czwartek 21 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie)czwartek 21 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych*czwartek 21 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Festiwal Wodyczwartek 21 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcipiątek 22 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Thanksgivingpiątek 22 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Pełnia Poya dzieńpiątek 22 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie)piątek 22 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dziękczynieniepiątek 22 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Festiwal Wodypiątek 22 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzieñ œwięty Georgasobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych*sobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień po Thanksgivingsobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Kinrou-kansha-no-hi - Dzień Uznania Pracysobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych*sobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Guru Nanak/Kartick Purnima/Parswanath Rathojatra/II Poya (proszę sprawdzić datę)sobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
early closingsobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Guru Nanak/Kartick Purnima/Parswanath Rathojatra/II Poya (proszê sprawdziæ datê)sobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Festiwal Wodysobota 23 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowychniedziela 24 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Lakhshmi Pujaniedziela 24 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Urodziny Prorokaponiedziałek 25 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodowewtorek 26 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciczwartek 28 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Wyzwoleniapiątek 29 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Męczenników*sobota 30 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Bonifaciosobota 30 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcisobota 30 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
Dzień Sv.Andrzejkisobota 30 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more
giełda jest zamkniętapiątek 31 listopada, 2019Instytucje finansowe 
view more

Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych -
piątek 1 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Wszystkich œwiętych wakacje -
piątek 1 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Œwięto Rewolucji -
piątek 1 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
piątek 1 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Wszystkich Świętych -
czwartek 1 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Pamięci (Memorial Day) -
czwartek 1 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Zmarłych -
sobota 2 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Dzień Zaduszny -
sobota 2 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych -
piątek 2 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Przyjazd Pierwszych Robotników -
piątek 2 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Celebracja i protestanckich Koœciołów Ewangelickich -
piątek 2 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Giełda jest zamknięta -
piątek 2 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Wyzwolenia spod Władzy Kolumbijskiej -
niedziela 4 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Jedności -
poniedziałek 5 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 5 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Giełda jest zamknięta -
poniedziałek 5 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Giełda jest zamknięta -
środa 6 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Rocznica Zielonego Marszu -
środa 6 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Deepavali -
wtorek 6 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Rocznica Rewolucji Październikowej -
czwartek 7 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Deepavali -
środa 7 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Deepavali -
środa 7 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Great emperor Chinggis Khan's day -
piątek 8 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Męczeństwo Imam Reza -
czwartek 8 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Deepavali -
czwartek 8 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Deepavali -
czwartek 8 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
sobota 9 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Dzień Flagi -
piątek 9 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Weteranów -
poniedziałek 11 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Dzień Pamięci -
poniedziałek 11 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Dzień Pamięci -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Pamięci (Memorial Day) -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Weteranów -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Pamięci -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Niepodległość Kartageny -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Święto Wyzwolenia -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
piątek 15 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Dzień Republiki -
czwartek 15 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Pokoju -
czwartek 15 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Walki o Wolnoœci Demokrację -
niedziela 17 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Odrodzenia Narodowego dnia -
niedziela 17 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
poniedziałek 18 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Święto Narodowe -
niedziela 18 listopada, 2018

Instytucje finansowe : Https://www.msm.gov.om/ This date is usually modified in early November


Œwięto Rewolucji -
poniedziałek 19 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie) -
poniedziałek 19 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień suwerennoœci Narodowej -
poniedziałek 19 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
poniedziałek 19 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie) -
wtorek 20 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Zumbi dos Palmares - Black Consciousness Day -
wtorek 20 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie) -
wtorek 20 listopada, 2018

Instytucje finansowe : Market Closed


Dzień Pokoju -
czwartek 21 listopada, 2019

Instytucje finansowe :


Chrztu Proroka (Maouloud) -
środa 21 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie) -
środa 21 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych -
środa 21 listopada, 2018

Instytucje finansowe : Agricultural Financial Equity: pit 12:00 noon close; e-cbot 12 noon close; mini-sized ags close 12:30 p.m.; overnight e-cbot closed Financial: pit 12:00 noon close; e-cbot 1:00 p.m. close; overnight e-cbot closed Equity: normal daytime hours; overnight e-cbot closed Dow-AIG: e-cbot 12:00 noon close Metals: e-cbot 12:30 p.m. close; overnight e-cbot closed http://www.cbot.com


Festiwal Wody -
środa 21 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
czwartek 22 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Thanksgiving -
czwartek 22 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Pełnia Poya dzień -
czwartek 22 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie) -
czwartek 22 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dziękczynienie -
czwartek 22 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Festiwal Wody -
czwartek 22 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzieñ œwięty Georga -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe : Agricultural Financial Equity: pit 12:00 noon close; e-cbot 12:00 noon close; mini-sized ags close 12:30 p.m. Financial: pit 12:00 noon close; e-cbot 1:00 p.m. close Equity: pit 12:15 p.m. close; e-cbot 12:30 p.m. close Dow-AIG: daytime e-cbot closed Metals: e-cbot 12:30pm close http://www.cbot.com


Dzień po Thanksgiving -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Kinrou-kansha-no-hi - Dzień Uznania Pracy -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe : Closure at 13:00 local time


Guru Nanak/Kartick Purnima/Parswanath Rathojatra/II Poya (proszę sprawdzić datę) -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Early closing -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Guru Nanak/Kartick Purnima/Parswanath Rathojatra/II Poya (proszê sprawdziæ datê) -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Festiwal Wody -
piątek 23 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych -
sobota 24 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Lakhshmi Puja -
sobota 24 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Urodziny Proroka -
niedziela 25 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
poniedziałek 26 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
środa 28 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Œwięto Wyzwolenia -
czwartek 29 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Męczenników -
piątek 30 listopada, 2018

Instytucje finansowe : Non Trading Day


Œwięto Bonifacio -
piątek 30 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
piątek 30 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Sv.Andrzejki -
piątek 30 listopada, 2018

Instytucje finansowe :


Giełda jest zamknięta -
czwartek 31 listopada, 2018

Instytucje finansowe :