flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Bank-holidays.com, Feel the world's pulse ! With our corporate service, you get all the news that's fit to print! Data are double checked and formatted according to your needs. Official announcements are passed on to you straight away. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Prawos≥awie : Święta i uroczystości religijne

Nazwa Data typu więcej
Wigilia Prawosławna**piątek 6 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Epifania**piątek 6 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
armeńskie Œwięto Bożego Narodzenia**piątek 6 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Armeńskie Boże Narodzenie (tylko społecznoœć ormiańska)**piątek 6 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe)**piątek 6 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Boże Narodzenie Prawosławne**sobota 7 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
opcjonalne wakacje*sobota 7 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Upamiętnienie wszystkich zmarłych po Boże Narodzenie**sobota 7 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Boże Narodzenie Prawosławne**niedziela 8 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Dzień po Bożym Narodzeniu Prawosławnymniedziela 8 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Boże Narodzenie Prawosławne*niedziela 8 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Epifania Prawosławna*czwartek 19 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Œwięto Trzech Króli (ortodoksyjnej społecznoœci tylko)*czwartek 19 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Epifania Prawosławna*czwartek 19 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Saint Clement z Ohrid**piątek 8 grudnia, 2017Prawos≥awie 
view more
Boże Narodzenie*poniedziałek 25 grudnia, 2017Prawos≥awie 
view more
Wielbišc Matki Bożej*wtorek 26 grudnia, 2017Prawos≥awie 
view more

Wigilia Prawosławna -
sobota 6 stycznia, 2018

Prawos≥awie : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Epifania -
sobota 6 stycznia, 2018

Prawos≥awie : The term comes from ancient Greek and means appearance . Cele ated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Armeńskie Œwięto Bożego Narodzenia -
sobota 6 stycznia, 2018

Prawos≥awie : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Armeńskie Boże Narodzenie (tylko społecznoœć ormiańska) -
sobota 6 stycznia, 2018

Prawos≥awie : not a paid holiday


Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe) -
sobota 6 stycznia, 2018

Prawos≥awie : Wigilia prawosławnych obserwowane tylko przez prawosławnych


Boże Narodzenie Prawosławne -
niedziela 7 stycznia, 2018

Prawos≥awie : The difference in Christmas celebrations stretches back to 1582, when Pope Gregory XIII ruled the Catholic Church should follow a new calendar – called the Gregorian calendar, more in sync with the sun than the Julian calendar. The Julian calendar was established by Julius Caesar in 46 B.C. Because it was the pope who ruled on it, many churches not in sync with the Vatican ignored it, Protestants and Eastern Orthodox among them. Protestants accepted the new calendar in the early 1700s. In 1922, the patriarch of Constantinople decided to follow the new Gregorian calendar in observance of Christmas, but not for Easter. His lead was followed by many other Orthodox churches. The only Orthodox churches that observe the Jan. 7 date are the Russian Orthodox Church, the Ukrainian churches, the Serbs and the Mt. Athos monks in Greece, Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Opcjonalne wakacje -
niedziela 7 stycznia, 2018

Prawos≥awie : Coptic Christmas


Upamiętnienie wszystkich zmarłych po Boże Narodzenie -
niedziela 7 stycznia, 2018

Prawos≥awie : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Boże Narodzenie Prawosławne -
poniedziałek 8 stycznia, 2018

Prawos≥awie : The difference in Christmas celebrations stretches back to 1582, when Pope Gregory XIII ruled the Catholic Church should follow a new calendar – called the Gregorian calendar, more in sync with the sun than the Julian calendar. The Julian calendar was established by Julius Caesar in 46 B.C. Because it was the pope who ruled on it, many churches not in sync with the Vatican ignored it, Protestants and Eastern Orthodox among them. Protestants accepted the new calendar in the early 1700s. In 1922, the patriarch of Constantinople decided to follow the new Gregorian calendar in observance of Christmas, but not for Easter. His lead was followed by many other Orthodox churches. The only Orthodox churches that observe the Jan. 7 date are the Russian Orthodox Church, the Ukrainian churches, the Serbs and the Mt. Athos monks in Greece, Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień po Bożym Narodzeniu Prawosławnym -
poniedziałek 8 stycznia, 2018

Prawos≥awie :


Boże Narodzenie Prawosławne -
poniedziałek 8 stycznia, 2018

Prawos≥awie : Orthodox Christians in Central and Eastern Europe and throughout the world celebrate Christmas on January 7. Christians of the Russian and Serbian Churches as well as the monks of Mount Athos in Greece celebrate Christmas according to the old Julian calendar. Other Churches, including those of Greece and Bulgaria, have switched to the Gregorian calendar and celebrate the holiday on 25 December. http://www.ce-review.org/01/2/pozun2.html


Epifania Prawosławna -
piątek 19 stycznia, 2018

Prawos≥awie : Od greckiego słowa epiphaneia ( objawienie lub do stawienia się ) dla upamiętnienia objawienia z Dziecištka Jezus, aby Króli (czy trzech mędrców). Oznacza to koniec dwanaœcie dni Bożego Narodzenia i jest także nazwš Pokłon Trzech Króli lub Objawienie Boże . Według legendy w oparciu o rozdział z Biblii, trzech królów, Caspar, Melchior i Balthasar doszło jasna Gwiazda w nocy, kiedy urodził się Chrystus. Oni po gwiazdš do Betlejem, gdzie znaleŸli Jezusa. Trzech królów, dał do niemowlęcia złoto, kadzidło i mirrę. Ortodoksyjnych religii następuje po Julian kalendarzowego (a nie kalendarza gregoriańskiego)


Œwięto Trzech Króli (ortodoksyjnej społecznoœci tylko) -
piątek 19 stycznia, 2018

Prawos≥awie : Zwane również Vodici


Epifania Prawosławna -
piątek 19 stycznia, 2018

Prawos≥awie : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.


Saint Clement z Ohrid -
piątek 8 grudnia, 2017

Prawos≥awie : (ok. 840-916), był œredniowieczny bułgarski uczony i pisarz, pierwszy bułgarski arcybiskup. Dowodów na temat swojego życia zanim jego powrocie z Wielkiej Morawy do Bułgarii jest uboga, ale zgodnie z jego hagiografia przez Theophylact Bułgarii, Klemens urodził się w południowo-zachodnich regionach Bułgarii w œredniowieczu, w regionie Kutmichevitsa (dziœ Macedonia). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Boże Narodzenie -
poniedziałek 25 grudnia, 2017

Prawos≥awie : Also celebrated by catholics in Romania.


Wielbišc Matki Bożej -
wtorek 26 grudnia, 2017

Prawos≥awie : 'Synaxis Hyperagias Theotokou Marias'