Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Prawos≥awie : Święta i uroczystości religijne

Nazwa Data typu więcej
Exhaltation of the Crosspiątek 12 września, 2014Prawos≥awie 
view more
Narodzenie Najœwiętszej Marii Panny**niedziela 21 września, 2014Prawos≥awie 
view more

Exhaltation of the Cross -
poniedziałek 12 września, 2016

Prawos≥awie :


Narodzenie Najœwiętszej Marii Panny -
czwartek 21 września, 2017

Prawos≥awie : W koœciele grekokatolickim œwięto to ma miejsce 12 wrzeœnia, a Œwięto Podwyższenia Krzyża Œwiętego 13 i 14 Sept. Kopci w Egipcie i Abisyni obchodzš Narodzenie Najœwiętszej Marii Panny 1-go maja maja i kontunuujš œwięto pod nazwš "Nasienie Jakuba" 33 dni; katoliccy Kopci przyjęli grekokatolickie œwięto, zle obchodzš je 10 wrzeœnia.