Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Instytucje finansowe : Święta i uroczystości religijne

Nazwa Data typu więcej
giełda jest zamkniętawtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Republikiwtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
zimowy urlop (poczštek)wtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych*wtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Kanadywtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Specjalnego Regionu Administracyjnegowtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Sir Seretse Khamawtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Jumat-ul-Bidawtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Juma-tul-vidawtorek 1 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Pełnia Poya dzieńśroda 2 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
giełda jest otwarta*czwartek 3 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
NYMEX early closing*czwartek 3 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Shab-e-Qadr (objawienie œwiętej księgi Quaranu)czwartek 3 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Malta Stock Exchange Settlementpiątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcipiątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
œw. Piotra i Pawłapiątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
giełda jest zamknięta (pół dnia)piątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
œwięty Piotra i Pawła (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)piątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Bohaterówpiątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Konstytucjipiątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )piątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
giełda jest zamkniętapiątek 4 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Futures & Options on CTXEUR*sobota 5 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
œwięty Cyryla i Metodegosobota 5 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcisobota 5 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Konstytucjisobota 5 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
giełda jest zamkniętasobota 5 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )sobota 5 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Jednościsobota 5 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )*sobota 5 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Futures & Options on CTXEUR*niedziela 6 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Jan Husniedziela 6 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Państwowoœciniedziela 6 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciniedziela 6 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Hari Raya Puasaniedziela 6 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )niedziela 6 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )*niedziela 6 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Miasta Stołecznegoniedziela 6 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Hari Raya Puasaponiedziałek 7 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )poniedziałek 7 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )poniedziałek 7 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
waluta & giełda wakacje (po południu)poniedziałek 7 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )wtorek 8 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Ramzan Idwtorek 8 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Hari Raya Puasawtorek 8 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciwtorek 8 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
zimowy urlop (poczštek)wtorek 8 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
giełda jest otwarta*środa 9 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )środa 9 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Rewolucjiśroda 9 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœci (Naadam)piątek 11 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcipiątek 11 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœci (Naadam)sobota 12 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
zimowy urlop (poczštek)sobota 12 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœci (Naadam)niedziela 13 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodoweniedziela 13 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodoweponiedziałek 14 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
zimowy urlop (poczštek)wtorek 15 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodowewtorek 15 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Virgin Carmen Dayśroda 16 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Jarmark (tylko w La Paz)środa 16 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Proklamacja Pierwszej Konstytucjipiątek 18 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzieñ Marynarki Wojennej (Umi-no-hi)piątek 18 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
zimowy urlop (koniec)piątek 18 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Prezydentapiątek 18 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Esala Peraherasobota 19 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Asalha Bucha Daysobota 19 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
giełda jest zamkniętasobota 19 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Transfiguration Daysobota 19 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Lao Women Union's Dayniedziela 20 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciniedziela 20 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Pamięciponiedziałek 21 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Rewolucjiśroda 23 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Odrodzeniaśroda 23 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Aneksja Guanacastepiątek 25 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Republikipiątek 25 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
zimowy urlop (koniec)piątek 25 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciponiedziałek 28 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień emancypacji (pierwszy dzień meczu w krykieta)poniedziałek 28 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Somer's Day (drugi dzień ;eczu w krykieta)wtorek 29 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœci (drugi dzień)wtorek 29 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Tronuśroda 30 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Męczeństwo Imama Sadeqaśroda 30 lipca, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto NARODOWEpiątek 1 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
giełda jest otwartapiątek 1 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
zimowy urlop (koniec)piątek 1 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Różnorodne święta cywilne/państwowepiątek 1 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Emancypacjipiątek 1 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Handlupiątek 1 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Farmerówpiątek 1 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Kadoomentpiątek 1 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Virgin of Los Angelessobota 2 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Ilindensobota 2 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Emancypacjisobota 2 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Festiwal San Salvador (pierwszy dzień)niedziela 3 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Festiwal San Salvador (drugi dzień)poniedziałek 4 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Festiwal San Salvador (trzeci dzień)wtorek 5 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Dziękczynieniawtorek 5 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Bohaterówpiątek 8 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodowesobota 9 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Sił Zbrojnychsobota 9 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Narodowy Dzień Kobietsobota 9 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Góra Dzieńponiedziałek 11 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Mercato "After Hours" closed*wtorek 12 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Urodziny Królowejwtorek 12 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciwtorek 12 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciczwartek 14 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Oued Eddahab wiernoœć dzieńczwartek 14 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Tisha B'Av (banki sš nieczynne)czwartek 14 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Eid-ul-Adha - Dzień Ofiary - Tabaski - Id-el-Kabir (data może ulec zmianie)*czwartek 14 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Wniebowzięciepiątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Wniebowzięciepiątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Żałobypiątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Utworzenie Miasta Asunciónpiątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcipiątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Wyzwoleniapiątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Rocznica Śmierci Generała Jose San Martinpiątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Wniebowzięcie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)piątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Wniebowzięcia NMPpiątek 15 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Mercato "After Hours" closed*sobota 16 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Mercato "After Hours" closed*niedziela 17 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciniedziela 17 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Raksha Bandhan / Nikini Poya (Janai Purnima)niedziela 17 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Mercato "After Hours" closed*poniedziałek 18 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Uroczystoœć Upamiętnienia Rewolucji Króla i Ludu, Dzień Młodzieżyśroda 20 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Utworzeniaśroda 20 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodoweśroda 20 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Narodowy Dzień Młodzieżyczwartek 21 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Młodzieżyczwartek 21 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Ninoy Aquino Daypiątek 22 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciniedziela 24 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciponiedziałek 25 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Sri Krishna Jayanthi (Janmashtami)poniedziałek 25 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Skruchy - Buss und Bettagwtorek 26 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Narodoweśroda 27 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (Mariamoba)czwartek 28 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Letni Dzień œwištecznypiątek 29 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Bohaterów Narodowychpiątek 29 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Słowackiego Odrodzenia Narodowegopiątek 29 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Zwycięstwasobota 30 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Konstytucjisobota 30 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Języka Narodowegoniedziela 31 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciniedziela 31 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Merdekiniedziela 31 sierpnia, 2014Instytucje finansowe 
view more

Giełda jest zamknięta -
sobota 1 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Republiki -
sobota 1 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Zimowy urlop (poczštek) -
piątek 1 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych -
piątek 1 lipca, 2016

Instytucje finansowe : Agricultural Financial Equity: normal day hours; overnight e-cbot closed Financial: pit 12:00 noon close; e-cbot 1:00 p.m. close; overnight e-cbot closed Equity: pit 12:15 p.m. close; e-cbot 12:30 p.m. close; overnight e-cbot closed Dow-AIG: e-cbot 12:00 noon close Metals: e-cbot 12:30pm close http://www.cbot.com


Œwięto Kanady -
piątek 1 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Specjalnego Regionu Administracyjnego -
piątek 1 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Sir Seretse Khama -
piątek 1 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Jumat-ul-Bida -
piątek 1 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Juma-tul-vida -
piątek 1 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Pełnia Poya dzień -
sobota 2 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Giełda jest otwarta -
poniedziałek 3 lipca, 2017

Instytucje finansowe : Www.set.or.th


NYMEX early closing -
niedziela 3 lipca, 2016

Instytucje finansowe : Http://www.nymex.com/holida_schedu.aspx


Shab-e-Qadr (objawienie œwiętej księgi Quaranu) -
niedziela 3 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Malta Stock Exchange Settlement -
wtorek 4 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
poniedziałek 4 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


œw. Piotra i Pawła -
poniedziałek 4 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Giełda jest zamknięta (pół dnia) -
poniedziałek 4 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


œwięty Piotra i Pawła (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 4 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Bohaterów -
poniedziałek 4 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Konstytucji -
poniedziałek 4 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
poniedziałek 4 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Giełda jest zamknięta -
poniedziałek 4 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Futures & Options on CTXEUR -
środa 5 lipca, 2017

Instytucje finansowe : Http://www.indices.cc/cms/6/199/


œwięty Cyryla i Metodego -
środa 5 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
środa 5 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Konstytucji -
środa 5 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Giełda jest zamknięta -
wtorek 5 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
wtorek 5 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Jedności -
wtorek 5 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
wtorek 5 lipca, 2016

Instytucje finansowe : Confirmed for 2016


Futures & Options on CTXEUR -
czwartek 6 lipca, 2017

Instytucje finansowe : Http://www.indices.cc/cms/6/199/


Jan Hus -
czwartek 6 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Państwowoœci -
czwartek 6 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
czwartek 6 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Hari Raya Puasa -
środa 6 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
środa 6 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
środa 6 lipca, 2016

Instytucje finansowe : 2016 calendar confirmed


Œwięto Miasta Stołecznego -
środa 6 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Hari Raya Puasa -
czwartek 7 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
czwartek 7 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
czwartek 7 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Waluta & giełda wakacje (po południu) -
czwartek 7 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
piątek 8 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Ramzan Id -
piątek 8 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Hari Raya Puasa -
piątek 8 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
piątek 8 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Zimowy urlop (poczštek) -
piątek 8 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Giełda jest otwarta -
niedziela 9 lipca, 2017

Instytucje finansowe : Www.bovespa.com.br


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
sobota 9 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Rewolucji -
sobota 9 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci (Naadam) -
wtorek 11 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
poniedziałek 11 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci (Naadam) -
środa 12 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Zimowy urlop (poczštek) -
wtorek 12 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci (Naadam) -
czwartek 13 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
środa 13 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
piątek 14 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Zimowy urlop (poczštek) -
piątek 15 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
piątek 15 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Virgin Carmen Day -
niedziela 16 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Jarmark (tylko w La Paz) -
sobota 16 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Proklamacja Pierwszej Konstytucji -
wtorek 18 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzieñ Marynarki Wojennej (Umi-no-hi) -
poniedziałek 18 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Zimowy urlop (koniec) -
poniedziałek 18 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Prezydenta -
poniedziałek 18 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Esala Perahera -
wtorek 19 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Asalha Bucha Day -
wtorek 19 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Giełda jest zamknięta -
wtorek 19 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Transfiguration Day -
wtorek 19 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Lao Women Union's Day -
czwartek 20 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
czwartek 20 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Pamięci -
czwartek 21 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Rewolucji -
niedziela 23 lipca, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Odrodzenia -
sobota 23 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Aneksja Guanacaste -
poniedziałek 25 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Republiki -
poniedziałek 25 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Zimowy urlop (koniec) -
poniedziałek 25 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
czwartek 28 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień emancypacji (pierwszy dzień meczu w krykieta) -
czwartek 28 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Somer's Day (drugi dzień ;eczu w krykieta) -
piątek 29 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci (drugi dzień) -
piątek 29 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Tronu -
sobota 30 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Męczeństwo Imama Sadeqa -
sobota 30 lipca, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto NARODOWE -
poniedziałek 1 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Giełda jest otwarta -
poniedziałek 1 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Zimowy urlop (koniec) -
poniedziałek 1 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe : http://www.me.gov.ar/calendario/


Różnorodne święta cywilne/państwowe -
poniedziałek 1 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Emancypacji -
poniedziałek 1 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Handlu -
poniedziałek 1 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Farmerów -
poniedziałek 1 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Kadooment -
poniedziałek 1 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Virgin of Los Angeles -
wtorek 2 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Ilinden -
wtorek 2 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Emancypacji -
wtorek 2 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Festiwal San Salvador (pierwszy dzień) -
środa 3 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Festiwal San Salvador (drugi dzień) -
czwartek 4 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Festiwal San Salvador (trzeci dzień) -
piątek 5 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Dziękczynienia -
piątek 5 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Bohaterów -
poniedziałek 8 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
wtorek 9 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Sił Zbrojnych -
wtorek 9 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Narodowy Dzień Kobiet -
wtorek 9 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Góra Dzień -
czwartek 11 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Mercato "After Hours" closed -
piątek 12 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe : Www.borsaitalia.it


Urodziny Królowej -
piątek 12 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
piątek 12 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
niedziela 14 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Oued Eddahab wiernoœć dzień -
niedziela 14 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Tisha B'Av (banki sš nieczynne) -
niedziela 14 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Eid-ul-Adha - Dzień Ofiary - Tabaski - Id-el-Kabir (data może ulec zmianie) -
niedziela 14 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe : Http://www.msm.gov.om


Wniebowzięcie -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Wniebowzięcie -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Żałoby -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Utworzenie Miasta Asunción -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Wyzwolenia -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Rocznica Śmierci Generała Jose San Martin -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Wniebowzięcie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Wniebowzięcia NMP -
poniedziałek 15 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Mercato "After Hours" closed -
wtorek 16 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe : Www.borsaitalia.it


Mercato "After Hours" closed -
środa 17 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe : Www.borsaitalia.it


Dzień Niepodległoœci -
środa 17 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Raksha Bandhan / Nikini Poya (Janai Purnima) -
środa 17 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Mercato "After Hours" closed -
czwartek 18 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe : Www.borsaitalia.it


Uroczystoœć Upamiętnienia Rewolucji Króla i Ludu, Dzień Młodzieży -
sobota 20 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Utworzenia -
sobota 20 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
sobota 20 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Narodowy Dzień Młodzieży -
niedziela 21 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Młodzieży -
niedziela 21 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Ninoy Aquino Day -
poniedziałek 22 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
środa 24 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
czwartek 25 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Sri Krishna Jayanthi (Janmashtami) -
czwartek 25 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Skruchy - Buss und Bettag -
piątek 26 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Narodowe -
sobota 27 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (Mariamoba) -
niedziela 28 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Letni Dzień œwišteczny -
poniedziałek 29 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Bohaterów Narodowych -
poniedziałek 29 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Słowackiego Odrodzenia Narodowego -
poniedziałek 29 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Zwycięstwa -
wtorek 30 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Konstytucji -
wtorek 30 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Języka Narodowego -
środa 31 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
środa 31 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :


Œwięto Merdeki -
środa 31 sierpnia, 2016

Instytucje finansowe :