Bank-holidays.com, Feel the world's pulse ! With our corporate service, you get all the news that's fit to print! Data are double checked and formatted according to your needs. Official announcements are passed on to you straight away. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm : Święta i uroczystości religijne

Nazwa Data typu więcej
Św. Saturnina (tylko w Sorii)czwartek 2 października, 2014Katolicyzm 
view more
Św. Froilána (tylko w León)niedziela 5 października, 2014Katolicyzm 
view more
Św. Froilána (tylko w Lugo)niedziela 5 października, 2014Katolicyzm 
view more
Matka Boska Rózańcowa (Kadyks)wtorek 7 października, 2014Katolicyzm 
view more
Św. Teresy (tylko w Avili)środa 15 października, 2014Katolicyzm 
view more
Św. Łukasza (tylko w Jaén)sobota 18 października, 2014Katolicyzm 
view more
Św. Rafała (tylko w Cordobie)piątek 24 października, 2014Katolicyzm 
view more
Św. Narcyza (tylko w Gironie)środa 29 października, 2014Katolicyzm 
view more
Wszystkich Świętych**sobota 1 listopada, 2014Katolicyzm 
view more
Wszystkich Œwiętych**sobota 1 listopada, 2014Katolicyzm 
view more
Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłychsobota 1 listopada, 2014Katolicyzm 
view more
Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe)**sobota 1 listopada, 2014Katolicyzm 
view more
Dzień Zaduszny (kliknij)*niedziela 2 listopada, 2014Katolicyzm 
view more
Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**piątek 7 listopada, 2014Katolicyzm 
view more
Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie)*niedziela 9 listopada, 2014Katolicyzm 
view more
Œwięto Marcina (tylko w Ourense)wtorek 11 listopada, 2014Katolicyzm 
view more
Św. Saturnina (tylko w Pamplona)sobota 29 listopada, 2014Katolicyzm 
view more

Św. Saturnina (tylko w Sorii) -
poniedziałek 2 października, 2017

Katolicyzm :


Św. Froilána (tylko w León) -
czwartek 5 października, 2017

Katolicyzm :


Św. Froilána (tylko w Lugo) -
czwartek 5 października, 2017

Katolicyzm :


Matka Boska Rózańcowa (Kadyks) -
sobota 7 października, 2017

Katolicyzm :


Św. Teresy (tylko w Avili) -
niedziela 15 października, 2017

Katolicyzm :


Św. Łukasza (tylko w Jaén) -
środa 18 października, 2017

Katolicyzm :


Św. Rafała (tylko w Cordobie) -
wtorek 24 października, 2017

Katolicyzm :


Św. Narcyza (tylko w Gironie) -
sobota 29 października, 2016

Katolicyzm :


Wszystkich Świętych -
wtorek 1 listopada, 2016

Katolicyzm : Wiekszoœć sklepów jest pozamykana Pierwszy Dzień Wszystkich Œwiętych miał miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papież Bonifacy IV œwięcił Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianował na koœciół Marii Panny na czeœć Œwiętej Dziewicy i wszystkich męczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwięto to objęło wszystkich œwiętych, którym to zadedykowano następnie kaplicę w koœciele œw. Piotra. Papież Grzegorz IV oficjalnie ogłosił ten dzień œwiętem w 835 r. (World Book Encyclopedia)


Wszystkich Œwiętych -
wtorek 1 listopada, 2016

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych -
wtorek 1 listopada, 2016

Katolicyzm :


Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe) -
wtorek 1 listopada, 2016

Katolicyzm : All Saints Day observed by the Catholic community only


Dzień Zaduszny (kliknij) -
środa 2 listopada, 2016

Katolicyzm : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin América. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.


Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 7 listopada, 2016

Katolicyzm : Œwięto wszystkich koœcielnych œwiętych, nawet tych nieznanych z imienia Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r. (World Book Encyclopedia)


Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie) -
środa 9 listopada, 2016

Katolicyzm : City of Madrid only


Œwięto Marcina (tylko w Ourense) -
piątek 11 listopada, 2016

Katolicyzm :


Św. Saturnina (tylko w Pamplona) -
wtorek 29 listopada, 2016

Katolicyzm :