Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Macedonia 2017: śŒwięta, dni świąteczne na świecie

Macedonia 2017: Pełny kalendarz œświąt, uroczystości religijnych, prawnych oraz wydarzeń mających wpływ na działalność biznesową, linii lotniczych oraz rezerwacji hoteli w trakcie bieżących 2 miesięcyNa dzień dzisiejszy następujące strefy nie są bezpieczne: Tetovo, Kumanovo, granica albańska
Waluta: Denar (MKD) ... Przelicz tutaj !
Weekend : sobota i niedziela

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
Albanese (4 million speakers), vernaculars, Macedonian, Serbian (14 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
œwiętoponiedziałek 2 stycznia, 2017Swieckich urlop 
view more
Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe)**piątek 6 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Boże Narodzenie Prawosławnesobota 7 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Œwięto Trzech Króli (ortodoksyjnej społecznoœci tylko)*czwartek 19 stycznia, 2017Prawos≥awie 
view more
Saint Clement z Ohrid*piątek 8 grudnia, 2017Prawos≥awie 
view more
opcjonalne wakacje*czwartek 21 grudnia, 2017Swieckich urlop 
view more
opcjonalne wakacje*poniedziałek 25 grudnia, 2017Katolicyzm lub Protestantyzm 
view more

œwięto -
poniedziałek 2 stycznia, 2017

Swieckich urlop :


Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe) -
piątek 6 stycznia, 2017

Prawos≥awie : Wigilia prawosławnych obserwowane tylko przez prawosławnych


Boże Narodzenie Prawosławne -
sobota 7 stycznia, 2017

Prawos≥awie :


Œwięto Trzech Króli (ortodoksyjnej społecznoœci tylko) -
czwartek 19 stycznia, 2017

Prawos≥awie : Zwane również Vodici


Saint Clement z Ohrid -
czwartek 8 grudnia, 2016

Prawos≥awie : (ok. 840-916), był œredniowieczny bułgarski uczony i pisarz, pierwszy bułgarski arcybiskup. Dowodów na temat swojego życia zanim jego powrocie z Wielkiej Morawy do Bułgarii jest uboga, ale zgodnie z jego hagiografia przez Theophylact Bułgarii, Klemens urodził się w południowo-zachodnich regionach Bułgarii w œredniowieczu, w regionie Kutmichevitsa (dziœ Macedonia).


Opcjonalne wakacje -
środa 21 grudnia, 2016

Swieckich urlop : Day of the Turkish Language, observed by the Turkish-speaking community


Opcjonalne wakacje -
niedziela 25 grudnia, 2016

Katolicyzm lub Protestantyzm : Christmas