flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Bank-holidays.com, Feel the world's pulse ! With our corporate service, you get all the news that's fit to print! Data are double checked and formatted according to your needs. Official announcements are passed on to you straight away. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) - święta państwowe i dni wolne od pracy na świecie - 1970-2070

link

Pełny kalendarz na świąt i dni wolny od pracy na świecie, od 1970 do 2070 for Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia)Dotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
Waluta: Euro (EUR) ... Przelicz tutaj !
Weekend : sobota i niedziela

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
Duisburg Maraton*sobota 3 czerwca, 2017Imprezy sportowe 
view more
Letnie wakacje (poczštek)czwartek 13 lipca, 2017Wakacje szkolne 
view more
Letnie wakacje (koniec)wtorek 29 sierpnia, 2017Wakacje szkolne 
view more
Spoga Cologne*sobota 2 września, 2017Handlu pokazuje 
view more
P-Weg-Maraton*sobota 9 września, 2017Imprezy sportowe 
view more
Münster Maraton*sobota 9 września, 2017Imprezy sportowe 
view more
Dzień Jednoœci Niemiec*wtorek 3 października, 2017Święto Narodowe 
view more
Cologne Maraton*sobota 7 października, 2017Imprezy sportowe 
view more
Jesienne œwięto (poczštek)czwartek 12 października, 2017Wakacje szkolne 
view more
Essen Maraton*sobota 14 października, 2017Imprezy sportowe 
view more
INTERGEO**poniedziałek 16 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
jesień œwięto (koniec)niedziela 29 października, 2017Wakacje szkolne 
view more
Wszystkich Œwiętych**środa 1 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
ComPaMED**niedziela 12 listopada, 2017Handlu pokazuje 
view more
ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)środa 20 grudnia, 2017Wakacje szkolne 
view more
banki sš nieczynne*niedziela 24 grudnia, 2017Banki są zamknięte 
view more
Boże Narodzenie*poniedziałek 25 grudnia, 2017Katolicyzm lub Protestantyzm 
view more
œw. Szczepanawtorek 26 grudnia, 2017Swieckich urlop 
view more
banków sš zamknięte*niedziela 31 grudnia, 2017Banki są zamknięte 
view more

Duisburg Maraton -
niedziela 3 czerwca, 2018

Imprezy sportowe : Www.rhein-ruhr-marathon.de/ 2018 edition confirmed
Contact edit@edit.fr to get full calendars


Letnie wakacje (poczštek) -
piątek 13 lipca, 2018

Wakacje Szkolne :


Letnie wakacje (koniec) -
środa 29 sierpnia, 2018

Wakacje Szkolne :


Spoga Cologne -
niedziela 2 września, 2018

Handlu pokazuje : Lasts 3 days http://www.spoga-cologne.com/ 2018 edition confirmed
Contact edit@edit.fr to get calendar


P-Weg-Maraton -
niedziela 9 września, 2018

Imprezy sportowe : Http://www.p-weg.de/ We carry the 2018 confirmed calendar
Contact edit@edit.fr to get the calendar for this event or one file containing confirmed calendars of most international sports events.


Münster Maraton -
niedziela 9 września, 2018

Imprezy sportowe : Http://www.volksbank-muenster-marathon.de 2018 edition confirmed
Contact edit@edit.fr to get full calendar


Dzień Jednoœci Niemiec -
środa 3 października, 2018

Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]


Cologne Maraton -
niedziela 7 października, 2018

Imprezy sportowe : Http://www.koeln-marathon.de/ 2018 edition confirmed
Contact edit@edit.fr to get full calendar


Jesienne œwięto (poczštek) -
piątek 12 października, 2018

Wakacje Szkolne :


Essen Maraton -
niedziela 14 października, 2018

Imprezy sportowe : Http://www.rwe.com/web/cms/de/38480/alles-ueber-marathon/


INTERGEO -
wtorek 16 października, 2018

Handlu pokazuje : Lasts 3 days - Geoinformation www.intergeo.de/ in Essen 2018 edition confirmed
Contact edit@edit.fr to get full calendar


Jesień œwięto (koniec) -
poniedziałek 29 października, 2018

Wakacje Szkolne :


Wszystkich Œwiętych -
czwartek 1 listopada, 2018

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


ComPaMED -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Handlu pokazuje : Lasts 4 days - http://www.compamed.de in Düsseldorf 2018 edition confirmed


Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek) -
czwartek 20 grudnia, 2018

Wakacje Szkolne :


Banki sš nieczynne -
poniedziałek 24 grudnia, 2018

Banki są zamknięte : Not an official public holiday, but all financial and stock exchange activities, most bank as well as most businesses are closed.


Boże Narodzenie -
wtorek 25 grudnia, 2018

Katolicyzm lub Protestantyzm : W Europie, zimowe została odprawiona z ogniska i obrzędów. Rzymska saturnalie trwało kilka dni w grudniu. Ludzie gambled. W germańskie plemiona również obchodzony połowie zimy pijšc alkohol. Bułgarska i Polski (z Koleduvane i Gwiazdka) perpetuated tę tradycję. Jezus z Nazaretu był prawdopodobnie urodził się w wiosnš (reformi ale uważam, że Jezus urodził się jesieniš). Ale w 4. wieku, papieża Juliusza Wybrałem 25 grudnia dla uczczenia narodzin Jezusa. Tak więc, Christian element został wprowadzony w ugruntowany połowie zimy festiwali.


œw. Szczepana -
środa 26 grudnia, 2018

Swieckich urlop :


Banków sš zamknięte -
poniedziałek 31 grudnia, 2018

Banki są zamknięte : Nie oficjalnym œwiętem państwowym, ale wszystkie rodzaje działalnoœci finansowej, najczęœciej banku, jak również większoœć przedsiębiorstw nie sš zamknięte.