flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Almost everyday, a public holiday is added or modified somewhere in the world. 60% of these modifications are announced within the previous 48 hours. With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2019: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
Œwiatowy Dzień Raka*poniedziałek 4 lutego, 2019
view more
Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych*środa 6 lutego, 2019
view more
Dzień Radio Œwiat*środa 13 lutego, 2019
view more
Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej*środa 20 lutego, 2019
view more
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego*czwartek 21 lutego, 2019
view more

Œwiatowy Dzień Raka -
wtorek 4 lutego, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html


Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych -
czwartek 6 lutego, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html


Dzień Radio Œwiat -
czwartek 13 lutego, 2020

: Http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/


Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej -
środa 20 lutego, 2019

: Http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego -
czwartek 21 lutego, 2019

: Http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/