flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Almost everyday, a public holiday is added or modified somewhere in the world. 60% of these modifications are announced within the previous 48 hours. With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Sahara Zachodnia - święta państwowe i dni wolne od pracy na świecie - 1970-2070

Pełny kalendarz na świąt i dni wolny od pracy na świecie, od 1970 do 2070 for Sahara ZachodniaThese public holidays were provided by the Saharawi Government. Moroccan holidays may also apply.
Waluta: Morocco Dirham (MAD) ... Przelicz tutaj !
Weekend : czwartek i piątek

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
Arabic (104 million speakers in 21 countries), Amazigh (0.1 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
Dzień Męczenników**piątek 9 czerwca, 2017Swieckich urlop 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )**piątek 16 czerwca, 2017Islam 
view more
Zemla Uprise**sobota 17 czerwca, 2017Swieckich urlop 
view more
Dzień Młodzieży**niedziela 9 lipca, 2017Swieckich urlop 
view more
Święto Tronu*niedziela 30 lipca, 2017Swieckich urlop 
view more
Oued Eddahab wiernoœć dzień*poniedziałek 14 sierpnia, 2017Swieckich urlop 
view more
Œwięto Rewolucjiniedziela 20 sierpnia, 2017Swieckich urlop 
view more
Dzień Młodzieży*poniedziałek 21 sierpnia, 2017Swieckich urlop 
view more
Eid-ul-Adha - Dzień Ofiary - Tabaski - Id-el-Kabir (data może ulec zmianie)**wtorek 22 sierpnia, 2017Islam 
view more
Nowy Rok El am Hejir (Nowy Rok Muzułmański)*poniedziałek 11 września, 2017Islam 
view more
Dzień Jedności Narodowej**czwartek 12 października, 2017Swieckich urlop 
view more
Zielony Marsz*poniedziałek 6 listopada, 2017Swieckich urlop 
view more
Dzień Niepodległoœci**sobota 18 listopada, 2017Święto Narodowe 
view more
Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie)*wtorek 21 listopada, 2017Islam 
view more

Dzień Męczenników -
niedziela 9 czerwca, 2019

Swieckich urlop : according to Polisario sources


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
sobota 16 czerwca, 2018

Islam : Wieczy dziewišty miesišc w kalendarzu muzułmańskim. W Indiach, za wyjštkiem Arunachal Pradesh.


Zemla Uprise -
poniedziałek 17 czerwca, 2019

Swieckich urlop : according to Polisario sources


Dzień Młodzieży -
wtorek 9 lipca, 2019

Swieckich urlop : according to Polisario sources


Święto Tronu -
wtorek 30 lipca, 2019

Swieckich urlop : Celebrates the accession to the throne, of King Mohammed VI on July 3O, 1999, who succeeded his father King Hassan II.


Oued Eddahab wiernoœć dzień -
środa 14 sierpnia, 2019

Swieckich urlop : On August 14, 1979, the recovery of this province by Moroccan authorities came to materialize the unity of the country and crown a long struggle for the perfection of Morocco's territorial integrity. On that day, at the Riad palace in Rabat, a 360 person-strong delegation, was dispatched by the population of the region to renew before King Hassan II the oath of allegiance and their attachment to the Alaouite throne. The sovereign then delivered a historic speech in which he vowed to guarantee their defense and security and endeavor for their well-being.


Œwięto Rewolucji -
wtorek 20 sierpnia, 2019

Swieckich urlop :


Dzień Młodzieży -
środa 21 sierpnia, 2019

Swieckich urlop : Celebrates the Revolution of the King and the People, a landmark in Morocco's history, that illustrates the struggle of the Alaouite Throne and the Moroccan people against occupation. On August 20, 1953 the French colonial authorities exiled the Late King Mohammed V and the Royal Family, after the Late king had refused to disavow the action of the national movement and to sign decrees consecrating French domination over Morocco. Celebration of the Revolution of the King and People


Eid-ul-Adha - Dzień Ofiary - Tabaski - Id-el-Kabir (data może ulec zmianie) -
środa 22 sierpnia, 2018

Islam : Drugie główne œwięto islamu. To obchodzi Abrahama gotowoœć do poœwięcenia swego syna w posłuszeństwie Bogu. Muzułmanie zrobić swojej dorocznej pielgrzymce, lub Pielgrzymki do Mekki (Mekka) w Arabii Saudyjskiej. Paid holiday when falling on Friday or Saturday


Nowy Rok El am Hejir (Nowy Rok Muzułmański) -
wtorek 11 września, 2018

Islam : Dzień, kiedy Prorok Muhammad przybył do Medyny (Wrzesień 20, 622) po opuszczeniu Mekki, gdzie był przeœladowany. To wydarzenie oznacza od urodzenia Ummah (społecznoœci muzułmańskiej)


Dzień Jedności Narodowej -
piątek 12 października, 2018

Swieckich urlop : according to Polisario sources


Zielony Marsz -
wtorek 6 listopada, 2018

Swieckich urlop : Pokojowa demonstracja masowa przeprowadzona w listopadzie 1975 roku z inicjatywy marokańskiego rzšdu, pragnšcego przejšć kontrolę nad Saharš Hiszpańskš (obecnie Sahara Zachodnia). Po oddaniu władzy przez œmiertelnie chorego Francisco Franco Hiszpanie zdecydowali się przeprowadzić w Saharze Hiszpańskiej referendum niepodległoœciowe. Miało to zwišzek z nasilajšcymi się na tym terytorium ruchami narodowowyzwoleńczymi, przyjmujšcymi charakter zbrojnych działań miejscowej organizacji Front Polisario. Marokański król Hassan II wykorzystał moment słaboœci Hiszpanów i zmobilizował 300 tys. cywilów, którzy przekroczyli zielonš granicę z Saharš Hiszpańskš w geœcie poparcia dla zgłaszanych przez Maroko roszczeń do tego terytorium. Hiszpanie, postawieni przed perspektywš wojny z Marokiem, wycofali się z planów przeprowadzenia referendum i zrzekli się praw do swojej kolonii. Sahara Hiszpańska została podzielona na dwie częœci - północnš pod kontrolš marokańskš i południowš, którš zajęła Mauretania. Front Polisario kontynuował walkę zbrojnš przeciw nowym okupantom. W wyniku starć Mauretania zrezygnowała z roszczeń. Wikipedia


Dzień Niepodległoœci -
niedziela 18 listopada, 2018

Swieckich urlop : Niepodległoœć została uznana przez Francję w 1956 roku Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie) -
środa 21 listopada, 2018

Islam : Urodziny proroka Mahometa. Przez dziewięć dni sš parady i uroczystoœci. Góry majš tańczyła Kiedy urodził się Mohammed, i one œpiewane: Istnieje nie ma boga prócz Allaha. Drzewa majš odpowiedział: , a Mahomet jest jego prorokiem .