flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

USA (Northern Mariana Islands - Wspólnota) - święta państwowe i dni wolne od pracy na świecie - 1970-2070

Pełny kalendarz na świąt i dni wolny od pracy na świecie, od 1970 do 2070 for USA (Northern Mariana Islands - Wspólnota)Nazwa Data typu więcej
koniec roku szkolnegoniedziela 5 czerwca, 2016Wakacje szkolne 
view more
Dzień Niepodległoœci*poniedziałek 4 lipca, 2016Święto Narodowe 
view more
poczštku roku szkolnegoponiedziałek 15 sierpnia, 2016Wakacje szkolne 
view more
Œwięto Pracy*sobota 3 września, 2016Swieckich urlop 
view more
Commonwealth Day (US)sobota 8 października, 2016Swieckich urlop 
view more
Dzień Obywatelstwasobota 5 listopada, 2016Wydarzenia, uroczystości... 
view more
opcjonalne wakacje**sobota 12 listopada, 2016Banki są zamknięte 
view more
Œwięto Dziękczynienia (poczštek)poniedziałek 21 listopada, 2016Wakacje szkolne 
view more
Dziękczynienie*wtorek 22 listopada, 2016Swieckich urlop 
view more
Œwięto Dziękczynienia (koniec)sobota 26 listopada, 2016Wakacje szkolne 
view more
Dzień Konstytucjiśroda 7 grudnia, 2016Święto Narodowe 
view more
ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)środa 21 grudnia, 2016Wakacje szkolne 
view more
Boże Narodzenie*niedziela 25 grudnia, 2016Katolicyzm lub Protestantyzm 
view more

Koniec roku szkolnego -
wtorek 5 czerwca, 2018

Wakacje Szkolne :


Dzień Niepodległoœci -
środa 4 lipca, 2018

Swieckich urlop : Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych (ang. Declaration of Independence, pełna nazwa The unanimous Declaration of the thirteen united States of America Jednomyślna deklaracja trzynastu Zjednoczonych Stanów Ameryki ) akt prawny autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona, uzasadniający prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. Ogłoszona 4 lipca 1776 w Filadelfii podczas II Kongresu Kontynentalnego.


Poczštku roku szkolnego -
środa 15 sierpnia, 2018

Wakacje Szkolne :


Œwięto Pracy -
poniedziałek 3 września, 2018

Swieckich urlop : Celebrated on the first Monday in September with parades. For most Americans, it marks the end of summer holidays, and for many students the beginning of the classes.


Commonwealth Day (US) -
poniedziałek 8 października, 2018

Swieckich urlop :


Dzień Obywatelstwa -
poniedziałek 5 listopada, 2018

Kultura :


Opcjonalne wakacje -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Banki są zamknięte : Formerly Armistice Day, is a holiday observed on November 11 in honour of all those, living and dead, who served with U.S. armed forces in wartime. Armistice Day, the forerunner of Veterans Day, was proclaimed to commemorate the termination of World War I Some banks, post office and governement close, but businesses, more and more, remain open, as well as universities.


Œwięto Dziękczynienia (poczštek) -
środa 21 listopada, 2018

Wakacje Szkolne :


Dziękczynienie -
czwartek 22 listopada, 2018

Swieckich urlop : W 1621, rok po ich przybyciu w stanie Massachusetts, w Puritans chcieli swobodnie praktykować swojš religię. Po ciężka zima, połowa z nich zmarła. Z plemion indyjskich, które nauczyło się przetrwania, w szczególnoœci poprzez jedzenie indyka.


Œwięto Dziękczynienia (koniec) -
poniedziałek 26 listopada, 2018

Wakacje Szkolne :


Dzień Konstytucji -
piątek 7 grudnia, 2018

Swieckich urlop :


Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek) -
piątek 21 grudnia, 2018

Wakacje Szkolne :


Boże Narodzenie -
wtorek 25 grudnia, 2018

Katolicyzm lub Protestantyzm : Since pre-historic times in Europe, festivities (bonfires, offrerings) were marking the beginning of longer hours of daylight with fires and ritual. The Roman festival of Saturnalia lasted several days in December (gambling and offerings). Germanic tribes also celebrated mid-winter (drinking and rituals). The Bulgarian (with Koleduvane) and the Polish (with Gwiazdka) perpetuate this tradition. Jesus of Nazareth was probably born in springtime (Reformists favour autumn). But in the 4th century, December 25th was chosen for the celebration of his birth by Pope Julius I (Bishop Liberus is also mentioned in 354 A.D.). Thus, a Christian element was introduced in the long-established mid-winter festivals. Before 1582, the Papal States and other Italian city states celebrated New Year’s Day on Christmas Day.