flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Almost everyday, a public holiday is added or modified somewhere in the world. 60% of these modifications are announced within the previous 48 hours. With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Niemcy (Bawaria) - święta państwowe i dni wolne od pracy na świecie - 1970-2070

link

Pełny kalendarz na świąt i dni wolny od pracy na świecie, od 1970 do 2070 for Niemcy (Bawaria)Dotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
Waluta: Euro (EUR) ... Przelicz tutaj !
Weekend : sobota i niedziela

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
Pięćdziesištnica Œwięto (koniec)niedziela 4 czerwca, 2017Wakacje szkolne 
view more
Bayreuther Festspiele*wtorek 25 lipca, 2017Wydarzenia, uroczystości... 
view more
Letnie wakacje (poczštek)czwartek 27 lipca, 2017Wakacje szkolne 
view more
Wniebowzięcie**wtorek 15 sierpnia, 2017Katolicyzm 
view more
Letnie wakacje (koniec)poniedziałek 11 września, 2017Wakacje szkolne 
view more
Munich Oktoberfest (poczštek) - not a œwięto państwowe*piątek 15 września, 2017Wydarzenia, uroczystości... 
view more
Dzień Jednoœci Niemiec*wtorek 3 października, 2017Święto Narodowe 
view more
Munich Oktoberfest (koniec) - not a œwięto państwowesobota 7 października, 2017Wydarzenia, uroczystości... 
view more
EXPO REAL**niedziela 8 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
Munich Maraton*sobota 14 października, 2017Imprezy sportowe 
view more
wybory stanowesobota 14 października, 2017Wyjątkowe wydarzenia 
view more
Wszystkich œwiętych wakacje - (poczštek)czwartek 26 października, 2017Wakacje szkolne 
view more
Wszystkich Œwiętych**środa 1 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Wszystkich œwiętych wakacje (koniec)niedziela 5 listopada, 2017Wakacje szkolne 
view more
Electronica**poniedziałek 13 listopada, 2017Handlu pokazuje 
view more
Dzień Skruchy - Buss und Bettagwtorek 21 listopada, 2017Wakacje szkolne 
view more
ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)czwartek 21 grudnia, 2017Wakacje szkolne 
view more
banki sš nieczynne*niedziela 24 grudnia, 2017Banki są zamknięte 
view more
Boże Narodzenie*poniedziałek 25 grudnia, 2017Katolicyzm lub Protestantyzm 
view more
œw. Szczepanawtorek 26 grudnia, 2017Swieckich urlop 
view more
banków sš zamknięte*niedziela 31 grudnia, 2017Banki są zamknięte 
view more

Pięćdziesištnica Œwięto (koniec) -
poniedziałek 4 czerwca, 2018

Wakacje Szkolne :


Bayreuther Festspiele -
środa 25 lipca, 2018

Kultura : Opera - Lasts 4 weeks http://www.bayreuther-festspiele.de/ 2018 edition confirmed


Letnie wakacje (poczštek) -
piątek 27 lipca, 2018

Wakacje Szkolne :


Wniebowzięcie -
czwartek 15 sierpnia, 2019

Katolicyzm : Bavaria and Saarland only The Pope proclaimed: "We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory. Bavaria and Saarland only


Letnie wakacje (koniec) -
wtorek 11 września, 2018

Wakacje Szkolne :


Munich Oktoberfest (poczštek) - not a œwięto państwowe -
sobota 15 września, 2018

Kultura : Www.oktoberfest.de


Dzień Jednoœci Niemiec -
środa 3 października, 2018

Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]


Munich Oktoberfest (koniec) - not a œwięto państwowe -
niedziela 7 października, 2018

Kultura :


EXPO REAL -
poniedziałek 8 października, 2018

Handlu pokazuje : Lasts 3 days - http://www.exporeal.net/ International Commercial Property Exposition in Munich 2018 edition confirmed
Contact edit@edit.fr to get full calendar


Munich Maraton -
niedziela 14 października, 2018

Imprezy sportowe : Http://www.muenchenmarathon.de/ 2018 edition confirmed
Contact edit@edit.fr to get full calendar


Wybory stanowe -
niedziela 14 października, 2018

Wyjątkowe wydarzenia :


Wszystkich œwiętych wakacje - (poczštek) -
piątek 26 października, 2018

Wakacje Szkolne :


Wszystkich Œwiętych -
czwartek 1 listopada, 2018

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Wszystkich œwiętych wakacje (koniec) -
poniedziałek 5 listopada, 2018

Wakacje Szkolne :


Electronica -
wtorek 13 listopada, 2018

Handlu pokazuje : Lasts 4 day - http://www.messe-muenchen.de world's largest electronic fair in Munich 2018 edition confirmed


Dzień Skruchy - Buss und Bettag -
środa 21 listopada, 2018

Wakacje Szkolne :


Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek) -
piątek 21 grudnia, 2018

Wakacje Szkolne :


Banki sš nieczynne -
poniedziałek 24 grudnia, 2018

Banki są zamknięte : Not an official public holiday, but all financial and stock exchange activities, most bank as well as most businesses are closed.


Boże Narodzenie -
wtorek 25 grudnia, 2018

Katolicyzm lub Protestantyzm : W Europie, zimowe została odprawiona z ogniska i obrzędów. Rzymska saturnalie trwało kilka dni w grudniu. Ludzie gambled. W germańskie plemiona również obchodzony połowie zimy pijšc alkohol. Bułgarska i Polski (z Koleduvane i Gwiazdka) perpetuated tę tradycję. Jezus z Nazaretu był prawdopodobnie urodził się w wiosnš (reformi ale uważam, że Jezus urodził się jesieniš). Ale w 4. wieku, papieża Juliusza Wybrałem 25 grudnia dla uczczenia narodzin Jezusa. Tak więc, Christian element został wprowadzony w ugruntowany połowie zimy festiwali.


œw. Szczepana -
środa 26 grudnia, 2018

Swieckich urlop :


Banków sš zamknięte -
poniedziałek 31 grudnia, 2018

Banki są zamknięte : Nie oficjalnym œwiętem państwowym, ale wszystkie rodzaje działalnoœci finansowej, najczęœciej banku, jak również większoœć przedsiębiorstw nie sš zamknięte.