flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Niemcy (Bawaria) - święta państwowe i dni wolne od pracy na świecie - 1970-2070

link

Pełny kalendarz na świąt i dni wolny od pracy na świecie, od 1970 do 2070 for Niemcy (Bawaria)Dotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
Waluta: Euro (EUR) ... Przelicz tutaj !
Weekend : sobota i niedziela

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
Wszystkich Œwiętych**czwartek 1 listopada, 2018Katolicyzm 
view more
Wszystkich œwiętych wakacje (koniec)poniedziałek 5 listopada, 2018Wakacje szkolne 
view more
Electronica**wtorek 13 listopada, 2018Handlu pokazuje 
view more
Dzień Skruchy - Buss und Bettagśroda 21 listopada, 2018Wakacje szkolne 
view more

Wszystkich Œwiętych -
piątek 1 listopada, 2019

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Wszystkich œwiętych wakacje (koniec) -
poniedziałek 5 listopada, 2018

Wakacje Szkolne :


Electronica -
wtorek 13 listopada, 2018

Handlu pokazuje : Lasts 4 day - http://www.messe-muenchen.de world's largest electronic fair in Munich 2018 edition confirmed


Dzień Skruchy - Buss und Bettag -
środa 21 listopada, 2018

Wakacje Szkolne :