flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Almost everyday, a public holiday is added or modified somewhere in the world. 60% of these modifications are announced within the previous 48 hours. With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Wszystkich œwiętych wakacje (koniec)

Wakacje Szkolne :
AMERYKA PółNOCNA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AFRYKA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AMERYKA POłUDNIOWA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
POłUDNIOWY PACYFIK
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AZJA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
EUROPA
KrajData
Francja (Alzacja i Mozela) 2 listopada, 2020
Francja - szkoły (strefa A) 2 listopada, 2020
Francja - szkoły (strefa B) 2 listopada, 2020
Francja - szkoły (strefa C) 2 listopada, 2020
AMERYKA ŚRODKOWA
KrajData
Guadeloupe 2 listopada, 2020
Martinica 2 listopada, 2020
Saint Martin 2 listopada, 2020
St Barthelemy 2 listopada, 2020