flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Wszystkich œwiętych wakacje (poczštek)

Wakacje Szkolne :
AMERYKA PółNOCNA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AFRYKA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AMERYKA POłUDNIOWA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
POłUDNIOWY PACYFIK
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AZJA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
EUROPA
KrajData
Austria (Burgenland) 31 października, 2018
Austria (Dolna Austria) 31 października, 2018
Austria (Górna Austria) 31 października, 2018
Austria (Karyntia) 31 października, 2018
Austria (Salzburg) 31 października, 2018
Austria (Styria) 31 października, 2018
Austria (Tyrol) 31 października, 2018
Austria (Vorarlberg) 31 października, 2018
Austria (Wiedeń) 31 października, 2018
AMERYKA ŚRODKOWA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent