Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie
Hiszpania (Nawarra) (Europa)

œw. Franciszka Ksawerego
czwartek 4 grudnia 2017
(Data zmienia się zgodnie z rocznikiem)
*Chrzeœcijańskie uznanie służby ludziom i docenienie œwiata natury, jak czynili Jezuici, zakon, stworzony przez niego.

 
Drukuj  |  Do góry  |  Zamknij  ]