The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie
Portugalia (Europa)

Dzień Republiki
sobota 5 października 2018
(Data zmienia się zgodnie z rocznikiem)
*Rewolucja portugalska w 1910 roku, inaczej rewolucja 5 paŸdziernika 1910 roku w Portugalii (port. Revoluço de 5 de Outubro de 1910) – zbrojny przewrót, który doprowadził do obalenia portugalskiej monarchii i wprowadzenia władz republikańskich. Wywołana i kierowana przez Portugalskš Partię Republikańskš i masonerię. Bezpoœrednie walki, trwajšce od 3 do 5 paŸdziernika 1910 roku, objęły wyłšcznie Lizbonę i okręty floty. W efekcie zlikwidowano Królestwo Portugalii i powołano do życia Republikę Portugalskš. Według oficjalnych danych w rewolucji zginęło 65 osób, zaœ 728 odniosło rany.

***[Wikipedia]

 
Drukuj  |  Do góry  |  Zamknij  ]