Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie
Panama (Ameryka Środkowa)

Święto Narodowe
Dzieñ Niepodleg³oœci
wtorek 28 listopada 2017
(Data zmienia się zgodnie z rocznikiem)
*Panama zadeklarowała swojš niezależnoœć od Hiszpanii w dniu 28 listopada 1821.

 
Drukuj  |  Do góry  |  Zamknij  ]