flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie
NYMEX (Trading Calendars)

wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych
piątek 24 listopada 2017
(Data zmienia się zgodnie z rocznikiem)
*closure at 13:00 local time

 
Drukuj  |  Do góry  |  Zamknij  ]