Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie
Stockholm Stock Exch. (Trading Calendars)

wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych
poniedziałek 5 stycznia 2018
(Data zmienia się zgodnie z rocznikiem)
*http://stockmarket-holidays.com

***2017 calendar confirmed

 
Drukuj  |  Do góry  |  Zamknij  ]