The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie
Nat.ional Stock Exch. of Lithuania (Trading Calendars)

drugi dzień œwišt Bożego Narodzenia
piątek 26 grudnia 2016
(Data zmienia się zgodnie z rocznikiem)
 
Drukuj  |  Do góry  |  Zamknij  ]