Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie
Chicago Board of Trade (Trading Calendars)

wczeœniejsze zamknięcie giełdy papierów wartoœciowych
środa 23 listopada 2016
(Data zmienia się zgodnie z rocznikiem)
*Agricultural Financial Equity: pit 12:00 noon close; e-cbot 12 noon close; mini-sized ags close 12:30 p.m.; overnight e-cbot closed Financial: pit 12:00 noon close; e-cbot 1:00 p.m. close; overnight e-cbot closed Equity: normal daytime hours; overnight e-cbot closed Dow-AIG: e-cbot 12:00 noon close Metals: e-cbot 12:30 p.m. close; overnight e-cbot closed

***http://www.cbot.com

 
Drukuj  |  Do góry  |  Zamknij  ]