Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie
Federacja Rosyjska (Syberyjski Okręg Federalny) (Azja)

Dzień Jednoœci Narodowej
czwartek 4 listopada 2016
(Data zmienia się zgodnie z rocznikiem)
*Ten \"Dzień Jednoœci Narodowej\" zastępuje dawne \"Œwięto Pojednania\", który już zastšpił \"Rewolucja paŸdziernikowa\" od Zwišzku Radzieckiego. 1612 œwiętuje zwycięstwo nad wojskami z Polska / Litwa, która próbowała wtargnšć do Moskwy.

 
Drukuj  |  Do góry  |  Zamknij  ]