flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Welcome to bank-holidays.com, Feel the world's pulse! Day and night, our journalists are monitoring the world's press and the financial centers to bring you the most accurate information. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Seszele : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

link

Seszele : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
Internet domain: .sc - telephone code: +248 - International dialing code: 00
Waluta: Rupee (SCR) ... Przelicz tutaj !
Weekend : sobota i niedziela

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
English (350 million speakers in 47 countries), French (150 million speakers in 30 countries), Seselwa (creole) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
Œwięto Wyzwolenia*środa 5 czerwca, 2019Pocztówki/Kwiaty 
view more
Koniec Ramadanu (może ulec zmianie )**piątek 15 czerwca, 2018Pocztówki/Kwiaty 
view more
Letnie wakacje (poczštek)piątek 15 czerwca, 2018Wakacje szkolne 
view more
Dzień Konstytucji*poniedziałek 18 czerwca, 2018Święto Narodowe 
view more
Dzień Niepodległoœci*piątek 29 czerwca, 2018Swieckich urlop 
view more
Letnie wakacje (koniec)poniedziałek 16 lipca, 2018Wakacje szkolne 
view more
œródokresowy wakacje (poczštek)piątek 14 września, 2018Wakacje szkolne 
view more
Œródokresowy wczasy (koniec)poniedziałek 24 września, 2018Wakacje szkolne 
view more
Wszystkich Świętych**czwartek 1 listopada, 2018Katolicyzm 
view more
Deepavali**środa 7 listopada, 2018Pocztówki/Kwiaty 
view more
ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)piątek 7 grudnia, 2018Wakacje szkolne 
view more
Niepokalane Poczęcie**sobota 8 grudnia, 2018Katolicyzm lub Protestantyzm 
view more
Boże Narodzenie*wtorek 25 grudnia, 2018Katolicyzm lub Protestantyzm 
view more

Œwięto Wyzwolenia -
środa 5 czerwca, 2019

Pocztówki/Kwiaty : Commemorates the resolution which lead to independence on June 29, 1976


Koniec Ramadanu (może ulec zmianie ) -
piątek 15 czerwca, 2018

Pocztówki/Kwiaty : The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran; a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the criterion (of right and wrong). And whosoever of you is present, let him fast the month, and whosoever of you is sick or on a journey, a number of other days. Allah desires for you ease; He desires not hardship for you; and that you should complete the period, and that you should magnify Allah for having guided you, and that perhaps you may be thankful NOT a public holiday [Wikipedia]


Letnie wakacje (poczštek) -
piątek 15 czerwca, 2018

Wakacje Szkolne :


Dzień Konstytucji -
poniedziałek 18 czerwca, 2018

Swieckich urlop : W nowym państwie polityczne wpływy zyskały siły o zabarwieniu socjalistycznym i w 1979 w konstytucji zapisano rządy systemu jednopartyjnego, monopartią stał się Ludowy Front Postępowy Seszeli powstały w wyniku reform wewnątrzpartyjnych w Zjednoczonej Partii Ludowej. [Wikipedia]


Dzień Niepodległoœci -
piątek 29 czerwca, 2018

Swieckich urlop : Zień ten upamiętnia przejścia z kolonią brytyjską (od 1903) niezależną Republiką w 1976 roku. To był zależny od Mauritius, która następnie była rządzona przez Francję.


Letnie wakacje (koniec) -
poniedziałek 16 lipca, 2018

Wakacje Szkolne :


Wniebowzięcie -
czwartek 15 sierpnia, 2019

Katolicyzm : Dogma okreœlone przez Koœciół katolicki na 01 listopada 1950: Papież Pius XII ogłosił, że pod koniec swojego życia, ciała i duszy Maryi była wniebowzięta.


œródokresowy wakacje (poczštek) -
piątek 14 września, 2018

Wakacje Szkolne :


Œródokresowy wczasy (koniec) -
poniedziałek 24 września, 2018

Wakacje Szkolne :


Wszystkich Świętych -
czwartek 1 listopada, 2018

Katolicyzm : Wiekszoœć sklepów jest pozamykana Dzień teraz honoruje wszystkich świętych Kościoła, nawet tych, którzy nie wiadomo po imieniu. Pierwszy Dzień Wszystkich Świętych wystąpił w dniu 13 maja 609 (C.E.), kiedy Bonifacy IV przyjął Panteon w darze od cesarza Fokasa. Bonifacy zadedykował ją jako kościół Santa Maria Rotonda na cześć Najświętszej Dziewicy i wszystkich męczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), festiwal został poszerzony o wszystkie świętych i kaplicę w St. Kościół Piotra został odpowiednio dedykowany. Papież Grzegorz IV oficjalnie wyznaczony dzień w 837-ta (World Book Encyclopedia)


Deepavali -
środa 7 listopada, 2018

Pocztówki/Kwiaty : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days. NOT a public holiday


Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek) -
piątek 7 grudnia, 2018

Wakacje Szkolne :


Niepokalane Poczęcie -
sobota 8 grudnia, 2018

Katolicyzm lub Protestantyzm : Dogma that Mary was from the first moment of conception, totally free from the stain of original sin. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Boże Narodzenie -
wtorek 25 grudnia, 2018

Katolicyzm lub Protestantyzm : W Europie, zimowe została odprawiona z ogniska i obrzędów. Rzymska saturnalie trwało kilka dni w grudniu. Ludzie gambled. W germańskie plemiona również obchodzony połowie zimy pijšc alkohol. Bułgarska i Polski (z Koleduvane i Gwiazdka) perpetuated tę tradycję. Jezus z Nazaretu był prawdopodobnie urodził się w wiosnš (reformi ale uważam, że Jezus urodził się jesieniš). Ale w 4. wieku, papieża Juliusza Wybrałem 25 grudnia dla uczczenia narodzin Jezusa. Tak więc, Christian element został wprowadzony w ugruntowany połowie zimy festiwali.