flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Bank-holidays.com, Feel the world's pulse ! With our corporate service, you get all the news that's fit to print! Data are double checked and formatted according to your needs. Official announcements are passed on to you straight away. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kolumbia : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

link

Kolumbia : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 2 miesięcyNa dzień dzisiejszy następujące strefy nie są bezpieczne: obszary wiejskie
Waluta: Peso (COP) ... Przelicz tutaj !
Weekend : niedziela
Nazwa Data typu więcej
Święto Pracy*wtorek 1 maja, 2018Swieckich urlop 
view more
Dzień Matki*niedziela 13 maja, 2018Pocztówki/Kwiaty 
view more
Wniebowstąpienie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)poniedziałek 14 maja, 2018Katolicyzm 
view more
wybory prezydenckieniedziela 27 maja, 2018Wyjątkowe wydarzenia 
view more
Boże Ciało (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)poniedziałek 4 czerwca, 2018Katolicyzm 
view more
Najświętsze Serce (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)*poniedziałek 11 czerwca, 2018Katolicyzm 
view more
Dzień ojcówniedziela 17 czerwca, 2018Pocztówki/Kwiaty 
view more
Św. Piotra i Pawła (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)*poniedziałek 2 lipca, 2018Katolicyzm 
view more
Letnie wakacje (poczštek)poniedziałek 2 lipca, 2018Wakacje szkolne 
view more
Letnie wakacje (koniec)czwartek 12 lipca, 2018Wakacje szkolne 
view more
Wniebowzięcie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**poniedziałek 20 sierpnia, 2018Katolicyzm 
view more
Rosz ha-Szana**poniedziałek 10 września, 2018Pocztówki/Kwiaty 
view more
połowie okresu wakacji (poczštek)piątek 5 października, 2018Wakacje szkolne 
view more
Dia de la Raza/Dzień Krzysztofa Kolumba/Dzień Hiszpańszczyzny*poniedziałek 15 października, 2018Swieckich urlop 
view more
połowie okresu wakacji (koniec)poniedziałek 15 października, 2018Wakacje szkolne 
view more
Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**poniedziałek 5 listopada, 2018Katolicyzm 
view more
Niepodleg³ośæ Kartageny*poniedziałek 12 listopada, 2018Swieckich urlop 
view more
ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)piątek 30 listopada, 2018Wakacje szkolne 
view more
Chanuka**piątek 30 listopada, 2018Pocztówki/Kwiaty 
view more

Święto Pracy -
wtorek 1 maja, 2018

Swieckich urlop : Chicago, sobota 1 maj 1886: 350.000 pracowników w sprawie strajku. Chcš 8-godzinnego dnia pracy. Wszystkie branże sš sparaliżowany ogólnokrajowym. W poniedziałek, policja otworzyć ogień. We wtorek, ponownie w Chicago jest na strajku. Po bombš rozpoczęto wobec nich, policja otworzyć ogień. 12 martwych, w tym 7 policjantów. 8 anarchistów będzie potępiony i wykonane. W 1889, Międzynarodowy Ruch Socjalistycznej spotkali się w Paryżu i ogłosił dziœ Międzynarodowy Dzień Pracy . Sowieci wzięli tej samej decyzji, podobnie jak naziœci. We Francji, zgodnie z reżimem Vichy (1940-1944), uroczystoœci został nazwany Dzień Pracy .


Dzień Matki -
niedziela 13 maja, 2018

Pocztówki/Kwiaty : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914


Wniebowstąpienie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 14 maja, 2018

Katolicyzm :


Wybory prezydenckie -
niedziela 27 maja, 2018

Wyjątkowe wydarzenia :


Boże Ciało (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 4 czerwca, 2018

Katolicyzm :


Najświętsze Serce (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 11 czerwca, 2018

Katolicyzm : Devotional name used by some Roman Catholics to refer to the physical heart of Jesus Christ as a symbol of Divine love. Devotion to the Sacred Heart in focusing on Christ's heart metaphorically focuses on the emotional and moral life of Jesus and especially His love for humanity. Wikipedia


Dzień ojców -
niedziela 17 czerwca, 2018

Pocztówki/Kwiaty :


Św. Piotra i Pawła (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 2 lipca, 2018

Katolicyzm : Christian holiday commemorating the date around 258, under the Valerian persecution, when what were believed to be the remains of the two apostles were both moved temporarily to prevent them from falling into the hands of the persecutors. http://www.friesian.com/popes-2.htm


Letnie wakacje (poczštek) -
poniedziałek 2 lipca, 2018

Wakacje Szkolne :


Letnie wakacje (koniec) -
czwartek 12 lipca, 2018

Wakacje Szkolne :


Dzień Niepodległości -
sobota 20 lipca, 2019

Swieckich urlop : Rocznica niepodległoœci od Hiszpanii na poczštku 19 wieku


Dzień Bitwy pod Boyaca -
środa 7 sierpnia, 2019

Swieckich urlop : Defeat of the Spanish by the South American people in 1819


Wniebowzięcie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 20 sierpnia, 2018

Katolicyzm : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: "We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory."


Rosz ha-Szana -
poniedziałek 10 września, 2018

Pocztówki/Kwiaty : Żydowski Nowy Rok NIE święto państwowe


Połowie okresu wakacji (poczštek) -
piątek 5 października, 2018

Wakacje Szkolne :


Dia de la Raza/Dzień Krzysztofa Kolumba/Dzień Hiszpańszczyzny -
poniedziałek 15 października, 2018

Swieckich urlop : On October 12, 1492, Christopher Colombus, a navigator from Genova, reached the New World. Numerous nations celebrate this event on October 12. In the U.S. and in Colombia, the celebration takes place on the second Monday of October.


Połowie okresu wakacji (koniec) -
poniedziałek 15 października, 2018

Wakacje Szkolne :


Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 5 listopada, 2018

Katolicyzm : Œwięto wszystkich koœcielnych œwiętych, nawet tych nieznanych z imienia Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r. (World Book Encyclopedia)


Niepodleg³ośæ Kartageny -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Swieckich urlop : Kartaginy był pierwszym w Kolumbii i Wenezueli do ogłoszenia w dniu 11 listopada, 1811 niezależnoœć od Hiszpanii. Znany jako Kartagena Republiki, było jednš z podstaw wykorzystywane przez Simon Bolivar, w celu rozpoczęcia swojej kampanii o wyzwolenie Wenezueli.


Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek) -
piątek 30 listopada, 2018

Wakacje Szkolne :


Chanuka -
piątek 30 listopada, 2018

Pocztówki/Kwiaty : Commemorates the rededication of the Holy Temple in Jerusalem during the Maccabean Revolt (2nd century BC) NOT a public holiday