flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Polinezja Francuska : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

link

Polinezja Francuska : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 2 miesięcyInternet domain: .pf - Telephone code: +689 - International dialing code: 00
Waluta: Comptoirs Français du Pacifique Franc (XPF) ... Przelicz tutaj !
Weekend : sobota i niedziela

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
French (150 million speakers in 30 countries), Polynesian languages (0,9 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
urlop zimowy (poczštek)piątek 6 lipca, 2018Wakacje szkolne 
view more
urlop zimowy (koniec)czwartek 16 sierpnia, 2018Wakacje szkolne 
view more
połowie okresu wakacji (poczštek)piątek 14 września, 2018Wakacje szkolne 
view more
strajk generalny*środa 19 września, 2018Swieckich urlop 
view more
połowie okresu wakacji (koniec)poniedziałek 24 września, 2018Wakacje szkolne 
view more
Wszystkich Œwiętych wakacje (poczštek)piątek 26 października, 2018Wakacje szkolne 
view more
Wszystkich Świętych**czwartek 1 listopada, 2018Katolicyzm 
view more
Festiwal Młodzieży*niedziela 4 listopada, 2018Wyjątkowe wydarzenia 
view more
Święto Wyzwolenia 1918**niedziela 11 listopada, 2018Swieckich urlop 
view more
Wszystkich Œwiętych wakacje (koniec)poniedziałek 12 listopada, 2018Wakacje szkolne 
view more
Letnie wakacje (poczštek)piątek 14 grudnia, 2018Wakacje szkolne 
view more
Boże Narodzenie*wtorek 25 grudnia, 2018Katolicyzm lub Protestantyzm 
view more

Święto Autonomii -
sobota 29 czerwca, 2019

Swieckich urlop : Tego dnia obchodzi dzień, kiedy król Pomare V przekazał swoje Królestwo do Francji.


Urlop zimowy (poczštek) -
piątek 6 lipca, 2018

Wakacje Szkolne :


Bastille Day (ends a month of festivities) -
niedziela 14 lipca, 2019

Swieckich urlop : To œwiêto jest francuskim symbolem koñca monarchii i pocz¹tku Pierwszej Republiki. W dniu tym wszyscy Francuzi czuj¹ siê czêœci¹ narodu republikañskiego. To œwiêto narodowe ma tak wielkie znaczeniem, poniewa¿ stanowi pocz¹tek Republiki. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Szturm Bastylii, 14-go lipca 1789, mia³ wielkie historyczne znaczenie; by³ dowodem na koniec w³adzy króla, wys³añca bo¿ego, wed³ug teorii filozoficznych XVIII-go wieku. Nic nie by³o w stanie zatrzymaæ Rewolucji. Dla Francuzów Bastylia jest symbolem wolnoœci i demokracji w walce z tyrani¹.


Wniebowzięcie -
czwartek 15 sierpnia, 2019

Katolicyzm : Dogma okreœlone przez Koœciół katolicki na 01 listopada 1950: Papież Pius XII ogłosił, że pod koniec swojego życia, ciała i duszy Maryi była wniebowzięta.


Urlop zimowy (koniec) -
czwartek 16 sierpnia, 2018

Wakacje Szkolne :


Połowie okresu wakacji (poczštek) -
piątek 14 września, 2018

Wakacje Szkolne :


Strajk generalny -
środa 19 września, 2018

Swieckich urlop : To force the government to abandon its pension reform plan


Połowie okresu wakacji (koniec) -
poniedziałek 24 września, 2018

Wakacje Szkolne :


Wszystkich Œwiętych wakacje (poczštek) -
piątek 26 października, 2018

Wakacje Szkolne :


Wszystkich Świętych -
czwartek 1 listopada, 2018

Katolicyzm : Wiekszoœć sklepów jest pozamykana Dzień teraz honoruje wszystkich świętych Kościoła, nawet tych, którzy nie wiadomo po imieniu. Pierwszy Dzień Wszystkich Świętych wystąpił w dniu 13 maja 609 (C.E.), kiedy Bonifacy IV przyjął Panteon w darze od cesarza Fokasa. Bonifacy zadedykował ją jako kościół Santa Maria Rotonda na cześć Najświętszej Dziewicy i wszystkich męczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), festiwal został poszerzony o wszystkie świętych i kaplicę w St. Kościół Piotra został odpowiednio dedykowany. Papież Grzegorz IV oficjalnie wyznaczony dzień w 837-ta (World Book Encyclopedia)


Festiwal Młodzieży -
niedziela 4 listopada, 2018

Wyjątkowe wydarzenia : Lasts 5 days - in Toahtu http://www.actionjeunesse.pf/


Święto Wyzwolenia 1918 -
niedziela 11 listopada, 2018

Swieckich urlop : Ten dzień upamiętnia koniec I Wojny Światowej w dniu 11 listopada 1918. Zawieszeniu broni została podpisana pomiędzy państwami członkowskimi Sojuszu i Niemiec w Compičgne, Francja, do zaprzestania działań wojennych na Western Front, która zaczęła obowiązywać od godziny jedenastej rano - do godziny jedenastej z jedenastego dnia jedenastego miesiąca . Paid holiday when falling on Sunday (Labour law 4 Jan 1974)


Wszystkich Œwiętych wakacje (koniec) -
poniedziałek 12 listopada, 2018

Wakacje Szkolne :


Letnie wakacje (poczštek) -
piątek 14 grudnia, 2018

Wakacje Szkolne :


Boże Narodzenie -
wtorek 25 grudnia, 2018

Katolicyzm lub Protestantyzm : W Europie, zimowe została odprawiona z ogniska i obrzędów. Rzymska saturnalie trwało kilka dni w grudniu. Ludzie gambled. W germańskie plemiona również obchodzony połowie zimy pijšc alkohol. Bułgarska i Polski (z Koleduvane i Gwiazdka) perpetuated tę tradycję. Jezus z Nazaretu był prawdopodobnie urodził się w wiosnš (reformi ale uważam, że Jezus urodził się jesieniš). Ale w 4. wieku, papieża Juliusza Wybrałem 25 grudnia dla uczczenia narodzin Jezusa. Tak więc, Christian element został wprowadzony w ugruntowany połowie zimy festiwali.