flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
1970 - 2070: bank-holidays.com brings together a century's data (either archived or projected). With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Amman Stock Exch. : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

Amman Stock Exch. : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 2 miesięcyPlease scroll down to "Jordan"
Trading hours (local time): 9:30 - 12:00
Weekend : sobota i niedziela
Nazwa Data typu więcej
Œwięto Pracy/Œwięto Majawtorek 1 maja, 2018Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœcipiątek 25 maja, 2018Instytucje finansowe 
view more

Œwięto Pracy/Œwięto Maja -
wtorek 1 maja, 2018

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
piątek 25 maja, 2018

Instytucje finansowe :