The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Amman Stock Exch. : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

Amman Stock Exch. : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 2 miesięcyPlease scroll down to "Jordan"
Trading hours (local time): 9:30 - 12:00
Weekend : sobota i niedziela
Nazwa Data typu więcej
Œwięto Pracy/Œwięto Majaniedziela 30 kwietnia, 2017Instytucje finansowe 
view more
Œwięto Pracy/Œwięto Majaponiedziałek 1 maja, 2017Instytucje finansowe 
view more
Dzień Niepodległoœciczwartek 25 maja, 2017Instytucje finansowe 
view more

Œwięto Pracy/Œwięto Maja -
niedziela 30 kwietnia, 2017

Instytucje finansowe :


Œwięto Pracy/Œwięto Maja -
poniedziałek 1 maja, 2017

Instytucje finansowe :


Dzień Niepodległoœci -
czwartek 25 maja, 2017

Instytucje finansowe :