Almost everyday, a public holiday is added or modified somewhere in the world. 60% of these modifications are announced within the previous 48 hours. With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 2 miesięcyDotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
Waluta: Euro (EUR) ... Przelicz tutaj !
Weekend : sobota i niedziela

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
Cologne Maraton*niedziela 1 października, 2017Imprezy sportowe 
view more
Anuga**sobota 7 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
Essen Maraton*niedziela 8 października, 2017Imprezy sportowe 
view more
INTERGEO**wtorek 10 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
K-Düsseldorf*poniedziałek 16 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
Jesienne œwięto (poczštek)piątek 20 października, 2017Wakacje szkolne 
view more
K-Düsseldorf*środa 25 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
Dzień Reformacji**wtorek 31 października, 2017Swieckich urlop 
view more
Wszystkich Œwiętych**środa 1 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
jesień œwięto (koniec)poniedziałek 6 listopada, 2017Wakacje szkolne 
view more
COP 23**poniedziałek 6 listopada, 2017Wyjątkowe wydarzenia 
view more
ComPaMED**środa 8 listopada, 2017Handlu pokazuje 
view more
ComPaMED**poniedziałek 13 listopada, 2017Handlu pokazuje 
view more

Cologne Maraton -
niedziela 1 października, 2017

Imprezy sportowe : Http://www.koeln-marathon.de/ 2017 edition confirmed


Dzień Jednoœci Niemiec -
środa 3 października, 2018

Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]


Anuga -
sobota 7 października, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 4 days, www.anuga.com/ in Cologne 2017 edition confirmed


Essen Maraton -
niedziela 8 października, 2017

Imprezy sportowe : Http://www.rwe.com/web/cms/de/38480/alles-ueber-marathon/


INTERGEO -
wtorek 10 października, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 3 days - Geoinformation www.intergeo.de/ in Essen 2017 edition confirmed


K-Düsseldorf -
poniedziałek 16 października, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 1 week http://www.k-online.de International Kunststoff Plastics & Rubber Trade Show 2017 edition confirmed


Jesienne œwięto (poczštek) -
piątek 20 października, 2017

Wakacje Szkolne (prosimy sprawdzić podwójne) :


K-Düsseldorf -
środa 25 października, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 1 week http://www.k-online.de International Kunststoff Plastics & Rubber Trade Show 2017 edition confirmed


Dzień Reformacji -
wtorek 31 października, 2017

Swieckich urlop : Anniversary of the publication of The Ninety-Five Theses on the Power and Efficacy of Godness power by Martin Luther except in Lower Saxony


Wszystkich Œwiętych -
środa 1 listopada, 2017

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Jesień œwięto (koniec) -
poniedziałek 6 listopada, 2017

Wakacje Szkolne (prosimy sprawdzić podwójne) :


COP 23 -
poniedziałek 6 listopada, 2017

Wyjątkowe wydarzenia : Fiji will be the organizers of the next international climate conference, but COP23 will be held in Bonn - lasts 10 days in Bonn


ComPaMED -
środa 8 listopada, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 3 days - http://www.compamed.de in Düsseldorf 2017 edition confirmed


ComPaMED -
poniedziałek 13 listopada, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 3 days - http://www.compamed.de in Düsseldorf 2017 edition confirmed