1970 - 2070: bank-holidays.com brings together a century's data (either archived or projected). With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Niemcy (Bawaria) : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

Niemcy (Bawaria) : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 2 miesięcyDotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
Waluta: Euro (EUR) ... Przelicz tutaj !
Weekend : sobota i niedziela

JEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU
German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!Nazwa Data typu więcej
Munich Oktoberfest (koniec) - not a œwięto państwoweniedziela 1 października, 2017Kultura 
view more
EXPO REAL**środa 4 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
RENEXPO**czwartek 5 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
Munich Maraton*niedziela 8 października, 2017Imprezy sportowe 
view more
EXPO REAL**poniedziałek 9 października, 2017Handlu pokazuje 
view more
Wszystkich œwiętych wakacje - (poczštek)piątek 27 października, 2017Wakacje szkolne 
view more
Dzień Reformacji**wtorek 31 października, 2017Swieckich urlop 
view more
Wszystkich Œwiętych**środa 1 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Wszystkich œwiętych wakacje (koniec)poniedziałek 6 listopada, 2017Wakacje szkolne 
view more
Dzień Skruchy - Buss und Bettagśroda 22 listopada, 2017Wakacje szkolne 
view more

Munich Oktoberfest (koniec) - not a œwięto państwowe -
niedziela 1 października, 2017

Kultura :


Dzień Jednoœci Niemiec -
środa 3 października, 2018

Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]


EXPO REAL -
środa 4 października, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 3 days - http://www.exporeal.net/ International Commercial Property Exposition in Munich 2017 edition confirmed


RENEXPO -
czwartek 5 października, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 4 days - http://www.renexpo.de/ in Augsburg 2017 edition confirmed


Munich Maraton -
niedziela 8 października, 2017

Imprezy sportowe : Http://www.muenchenmarathon.de/ 2017 edition confirmed


EXPO REAL -
poniedziałek 9 października, 2017

Handlu pokazuje : Lasts 3 days - http://www.exporeal.net/ International Commercial Property Exposition in Munich 2017 edition confirmed


Wszystkich œwiętych wakacje - (poczštek) -
piątek 27 października, 2017

Wakacje Szkolne (prosimy sprawdzić podwójne) :


Dzień Reformacji -
wtorek 31 października, 2017

Swieckich urlop : Anniversary of the publication of The Ninety-Five Theses on the Power and Efficacy of Godness power by Martin Luther except in Lower Saxony


Wszystkich Œwiętych -
środa 1 listopada, 2017

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Wszystkich œwiętych wakacje (koniec) -
poniedziałek 6 listopada, 2017

Wakacje Szkolne (prosimy sprawdzić podwójne) :


Dzień Skruchy - Buss und Bettag -
środa 22 listopada, 2017

Wakacje Szkolne (prosimy sprawdzić podwójne) :